شبکه معالم رشته های تخصصی بایگانی - صفحه 2 از 2 - شبکه معالم

منتشر شده در : "رشته های تخصصی"

صدور کارت آزمون سطح سه مرکز تخصصی آخوند خراسانی آغاز شد

برگزاری آزمون در تاریخ 19 مرداد؛

تاریخ انتشار : مرداد ۱۶, ۱۳۹۵    -    زمان انتشار : ۱۲:۱۰ بعد از ظهر

صدور کارت آزمون سطح سه مرکز تخصصی آخوند خراسانی آغاز شد

شبکه معالم ـ کارت آزمون سطح سه مرکز تخصصی آخوند خراسانی از طریق سامانه قابل دسترسی و چاپ قرار گرفت.

ثبت نام پذیرش رشته های تخصصی سطح سه مرکز تخصصی آخوند خراسانی آغاز شد

ویژه برادران؛

تاریخ انتشار : تیر ۱۰, ۱۳۹۵    -    زمان انتشار : ۲:۵۸ بعد از ظهر

ثبت نام پذیرش رشته های تخصصی سطح سه مرکز تخصصی آخوند خراسانی آغاز شد

شبکه معالم ـ مرکز تخصصی آخوند خراسانی در رشته های سطح سه تفسیر و علوم قرآن، علوم و معارف حدیث و فقه مقارن طلبه می پذیرد.