شبکه معالم رشته های تخصصی سطح3 بایگانی - شبکه معالم

منتشر شده در : "رشته های تخصصی سطح3"

آزمون رشته های سطح ۳ مرکز تخصصی آخوند خراسانی ۲۰ اردیبهشت برگزار می شود

در پنج رشته تخصصی؛

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۷    -    زمان انتشار : ۹:۱۶ قبل از ظهر

آزمون رشته های سطح ۳ مرکز تخصصی آخوند خراسانی ۲۰ اردیبهشت برگزار می شود

شبکه معالم ـ آزمون رشته های تخصصی سطح ۳ مرکز تخصصی آخوند خراسانی در پنج رشته تخصصی برگزار خواهد شد.