منتشر شده در : "دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پرداز نقد و مناظره"

چهارمین نشست کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی برگزار می شود

25 دیماه؛

تاریخ انتشار : دی ۲۴, ۱۳۹۶    -    زمان انتشار : ۹:۵۷ قبل از ظهر

چهارمین نشست کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی برگزار می شود

شبکه معالم ـ کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با موضوع «انگیزه های فلسفی گرایش به نسبی گرایی اخلاقی» برگزار خواهد شد.

دومین نشست کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی برگزار می شود

20 آذرماه؛

تاریخ انتشار : آذر ۱۹, ۱۳۹۶    -    زمان انتشار : ۷:۳۷ قبل از ظهر

دومین نشست کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی برگزار می شود

شبکه معالم ـ کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با موضوع «مسأله صادق سازی و گراندینگ (grounding)» برگزار خواهد شد.

کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی برگزار می شود

امروز(13آذر)؛

تاریخ انتشار : آذر ۱۳, ۱۳۹۶    -    زمان انتشار : ۱:۰۶ بعد از ظهر

کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی برگزار می شود

شبکه معالم ـ کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با موضوع جهم بن صفوان و نفی صفات الهی برگزار خواهد شد.