منتشر شده در : "تعلیم و تربیت اسلامی"

جایگاه تعلیم و تربیت اسلامی در علوم انسانی معاصر

توسط عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران تببین شد؛

تاریخ انتشار : دی ۱۸, ۱۳۹۶    -    زمان انتشار : ۱۲:۳۵ بعد از ظهر

جایگاه تعلیم و تربیت اسلامی در علوم انسانی معاصر

شبکه معالم ـ مبحث « جایگاه تعلیم و تربیت اسلامی در علوم انسانی معاصر» از زوایای تاریخی و فلسفی در نشستی بررسی شد.