منتشر شده در : "تصحیح نسخه خطی کتاب تهذیب الاحکام محمد امین اَسترآبادی"

برگزاری جلسات دفاع پایان نامه مرکز تخصصی آخوند خراسانی

کارشناس گروه های آموزشی مرکز تخصصی آخوند خراسانی خبرداد؛

تاریخ انتشار : دی ۱۸, ۱۳۹۵    -    زمان انتشار : ۹:۵۷ قبل از ظهر

برگزاری جلسات دفاع پایان نامه مرکز تخصصی آخوند خراسانی

شبکه معالم ـ دو جلسه دفاع پایان نامه سطح سه در مرکز تخصصی آخوند خراسانی برگزار می شود.