منتشر شده در : "آزمایش های فکری ضد فرد گرایانه در فلسفه ذهن"

کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی «آزمایش های فکری ضد فرد گرایانه در فلسفه ذهن» برگزار می شود

21 فروردین؛

تاریخ انتشار : فروردین ۲۰, ۱۳۹۷    -    زمان انتشار : ۱۲:۰۶ بعد از ظهر

کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی «آزمایش های فکری ضد فرد گرایانه در فلسفه ذهن» برگزار می شود

شبکه معالم ـ کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با موضوع «آزمایش های فکری ضد فرد گرایانه در فلسفه ذهن» برگزار خواهد شد.