شبکه معالم آراء اصولیان معاصر بایگانی - شبکه معالم

منتشر شده در : "آراء اصولیان معاصر"

شمول قاعده درءنسبت به حدود،قصاص،دیات وتعزیرات درمتون فقهی فریقین

برگزاری ششمین جلسه دفاع پایان نامه با موضوع:

تاریخ انتشار : خرداد ۱۰, ۱۳۹۵    -    زمان انتشار : ۸:۳۶ قبل از ظهر

شمول قاعده درءنسبت به حدود،قصاص،دیات وتعزیرات درمتون فقهی فریقین

شبکه معالم ـ ششمين جلسه دفاع پايان نامه مركز تخصصي آخوند خراسانی به موضوع «شمول قاعده درء نسبت به حدود،قصاص،دیات و تعزیرات در متون فقهی فریقین» اختصاص یافته است.

پایان نامه «گزارش آراء اصولیان معاصر در مبادی علم اصول»

به زبان عربی دفاع شد؛

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۵, ۱۳۹۵    -    زمان انتشار : ۱۱:۵۴ قبل از ظهر

پایان نامه «گزارش آراء اصولیان معاصر در مبادی علم اصول»

شبکه معالم ـ جلسه دفاعیه پایان نامه «گزارش آراء اصولیان معاصر در مبادی علم اصول و اثبات صغرای دلیل شرعی بر اساس الحلقه ‌الثالثه» برگزار شد.