حجت الاسلام و المسلمین علی رضایی تهرانی

a.rezaii.t@gmail.com

زندگی نامه و مشخصات تحصیلی

حجت الاسلام و المسلمین علی رضایی تهرانی

علی رضایی تهرانی

نام: علی
نام خانوادگی:رضایی آدریانی
نام پدر:عباس
تاریخ تولد:1344
پست الکترونیکی:a.rezaii.t@gmil.com

مشاهده رزومه دریافت رزومه

تحصیلات

سوابق تحصیلات حوزوی

1. اتمام خارج فقه و اصول
2. 12 سال فلسفه و عرفان
3. 8 سال تفسیر

زمینه تخصصی

زمینه تخصصی

1. فلسفه و عرفان اسلامی
2. فقه و اصول
3. تفسیرآموزشی و پژوهشی

تـدریـس‌ها

سوابق تدریسی

1. 18 سال تدریس فقه و اصول سطح و خارج
2. 19 سال تدریس فلسفه و عرفان و عقاید
3. سالها تدریس ادبیات و تفسیر

جوايز علمي

جوايز علمي )دستاوردها و افتخارات)

1. استاد نمونه در بعضی سالها در معاونت آموزش خراسان
2. تقدیر از طرف رئیس وقت مرکز تحقیقات کامپیوتری
3. تقدیر از طرف مرکز آموزشی پژوهشی امام خمینی

علایق پژوهشی

علایق پژوهشی

1. فلسفه اسلامی
2. عرفان اسلامی (بویژه عملی)
3. قرآن

دروس ارائه شده

دروس ارائه شده

1. همه کتابهای دوره سطح از ادبیات تا کفایه (و گاه به صورت مکرر)و خارج
2. فلسفه از بدایه و منظومه تا اسفار
3. تفسیرفعالیت های مدیریتی و اجرایی

عضويت در مراکز علمي و پژوهشي

1. 7 سال در معاونت تحقیقات مرکز کامپیوتری
2. عضو هیئت علمی دفتر تبلیغات خراسان
3. عضو شورای آموزشی دانشگاه شهید مطهری

آثار و تألیفات

آثار و تألیفات

مقالات

1. نگاهی به گفتگو درباره المیزان
2. انتظار و سیر و سلوک
3. نقدی بر مقدمه استاد آشتیانی بر شرح فصوص

کتب

1. آموزش عرفان عملی
2. سبک تدبر یا تفسیر قرآن به قرآن
3. تعلیقه علی تمهید القواعد