حجت الاسلام و المسلمین محمدحسن ربانی

زندگی نامه و مشخصات تحصیلی

حجت الاسلام و المسلمین محمدحسن ربانی

محمدحسن ربانی

نام: حجت الاسلام حاج شیخ محمدحسن
نام خانوادگی: ربانی بیرجندی
نام پدر: محمد
تاریخ تولد: 1343

مشاهده رزومه دریافت رزومه

تحصیلات

سوابق تحصیلات حوزوی

1. علوم پایه و ادبیات در مدرسه آیت الله موسوی نژاد
2. سطح عالی حوزه در محضر حضرات آیات اشرفی، رضازاده و مرتضوی
3. دوازده سال درس خارج فقه و اصول در محضر حضرات آیات فلسفی و مرتضوی

جوايز علمي )دستاوردها و افتخارات)

جوايز علمي )دستاوردها و افتخارات)

1. کتاب سال حوزه علمیه قم 1382 (دانش درایه الحدیث)
2. کتاب سال حوزه علمیه قم 1386 (سبک شناسی)
3. دو عنوان کتاب سال حوزه علمیه مشهد
4. کتاب فصل 1389 وزارت ارشاد (آسیب شناسی)
5. کتاب فصل پاییز 1389 وزارت ارشاد (مراسیل)
6. پژوهشگر برتر دفتر تبلیغات
7. پژوهشگر برتر و استاد برتر حوزه علمیه مشهد
8. کتاب سال 1389 خراسان رضوی
9. نخبه استانی 1388
10. پژوهشگر برتر 1389 استان خراسان رضویآموزشی و پژوهشی

تـدریـس‌ها

سوابق تدریسی: 25سال سابقه تدریس

1. از ادبیات و صرف و نحو تا کفایتین، هرکدام بطور مکرر
2. دروس رجال و دراسه الحدیث و تفسیر فقه مقارن
3. دروس فقه اللغه، شناسایی کتابهای لغت، غریب القرآن، غریب الحدیث

دروس ارائه شده فعلی

سخنرانی علمی و کارگاه آموزشی (19 عنوان)

1. مکاسب
2. اصول مقارن
3. رجال مقارن
4. اصول حدیث مقارن
5. رجال
6. فقه اللغه
7. غریب الحدیث

علایق پژوهشی

1. تفسیری
2. حدیثی
3. رجالی
4. فقهی

زمینه تخصصی

1. فقه و اصول
2. تفسیر
3. حدیثفعالیت های مدیریتی و اجرایی

فعالیت های مدیریتی و اجرایی

عضويت در مراکز علمي و پژوهشي

1. عضو هیئت علمی گروه فقه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان
2. مسئول گروه فقه و اصول مدرسه عالی نواب
آثار و تألیفات

آثار و تألیفات

مقالات علمی و کتب منتشر شده

1. وثوق سندی و صدوری
2. قضاوت براساس قرائن
3. خرافه زدایی دین
4. شناسایی الطراز الاول
5. المعجم التطبیقی للقواعد الاصولیه فی الفقه الامامیه
6. مدخلی بر فقه مقارن
7. سبک شناسی دانش رجال الحدیث
8. بررسی نظریات رجالی امام خمینی
9. سبک شناسی مفسران
10. قاعده الدرء
11. آسیب شناسی حدیث
12. فقه و فقهای امامیه در گذر زمان
13. دانش داریه الحدیث، تحریر جدید
14. بررسی اعتبار مراسیل