حجت الاسلام و المسلمین علی رحمانی

ali.rahmani54@yahoo.com

زندگی نامه و مشخصات تحصیلی

حجت الاسلام و المسلمین علی رحمانی

علی رحمانی

مشخصات فردي
نام و نام خانوادگي: علي رحماني
سال و محل تولد: نيشابور – 1354
نام پدر: حسن
پست الكترونيكي: ali.rahmani54@yahoo.com
مسئوليت كنوني: عضو هيأت علمي علوم قرآن و حديث

مشاهده رزومه دریافت رزومه

تحصیلات

تحصیلات تخصصی حوزه (دروس خارج فقه و اصول): حوزة ‌علمية مشهد ـ 1374 تا 1391

تحصیلات عمومی حوزه (دروس سطوح و مقدمات): حوزة ‌علمية مشهد ـ 1369 تا 1373

اخذ مدرك سطح 3 حوزۀ علميه 1383

اساتید

خارج اصول و فقه

مرحوم آیت الله میرزا علی فلسفی (خارج اصول: مبحث قطع، يك سال)
آیت الله حاج شيخ مصطفي اشرفي شاهرودي (خارج اصول: بخش‌هايي از مبحث ظن، يك سال)
آیت الله حاج شيخ مهدی مروارید (خارج اصول: اصول عمليه، تعادل و تراجيح، مبحث قطع و ظن، به مدت سيزده سال)
آيت الله حاج شيخ مهدي مرواريد (خارج فقه: كتاب حج، مكاسب محرمه و بيع چهارده سال)

سطوح اصول و فقه

آیت الله رضازاده: (بخش‌هايي از كفايه)
آیت الله قاضي‌زاده: (بخش‌هايي از رسائل)
آیت الله مروي: (بخش‌هاي از مكاسب)
حجت الاسلام و المسلمين رجايي شاهرودي: (بخش‌هایی از شرح لمعه)
حجت الاسلام والمسلمین عالمي: (بخش‌هایی از شرح لمعه، جلد دوم اصول فقه مظفرو اصول استنباط)
حجت الاسلام والمسلمین فاضلي: (جلد اول اصول فقه مظفر)

اخلاق

حجت الاسلام والمسلمین استاد معظم حاج سيد محمد موسوي نژاد
حجت الاسلام و المسلمين مرحوم حاج شيخ محمد واله (قدس سره)

تفسیر و علوم قرآن و حدیث

آيت الله حاج شيخ مهدي مرواريد: (آيات الاحكام، درايت الحديث و رجال الحديث)
آيت الله شيخ مصطفي اشرفي شاهرودي: (درايت الحديث و رجال الحديث)
حجت الاسلام و المسلمين امين نيا و حجت الاسلام و المسلمين ملكي: (تفسير سه جزء اخير قرآن كريم و تفسير خطب نهج البلاغه)

آشنايي با احكام

حجت الاسلام و المسلمين در افشان و قاسمي: (توضيح المسائل، وسيلۀ النجاۀ و العروۀ الوثقي)

کلام، فلسفه، منطق

حجت الاسلام و المسلمين فاضلي: دورۀ كلام نقلي
حجت الاسلام و المسلمين احدي: (باب حاديعشر)
حجت الاسلام و المسلمين رضواني: (آشنايي با وهابيت و نقد آن)
حجت الاسلام و المسلمين فياضي: (بدايۀ الحكمۀ ، نهايۀ الحكمۀ)
حجت الاسلام و المسلمين سعيدي: (منطق مظفر)

ادبیات عرب

حجت الاسلام والمسلمین عدالتيان (مختصر المعاني)
حجت الاسلام والمسلمين دلبري (مغني اللبيب باب رابع)
حجت الاسلام والمسلمين حسيني فقيه (قواعد الاساسيۀ و مهذب)
حجت الاسلام والمسلمین نوروزي (هدايۀ و صمديه)

روش تحقيق، روش تدريس و ارزشيابي

دكتر خويي نژاد: روش تحقيق در علوم انساني (اخذ گواهي پايان دوره)
دكتر فيروزي: روش تدريس و ارزشيابي (اخذ گواهي پايان دوره)



آموزشی و پژوهشی

تـدریـس‌ها

تدریس‌های فقهی و اصولی

کفایة‌الأصول: جلد اول: مدرسۀ علميۀ بعثت 1377
فرائد الاصول: مدرسۀ علميۀ بعثت 1376
شرح لمعه و تحرير الروضۀ (كتاب‌هاي مختلف، برخي از كتاب‌ها دو دوره) مدرسۀ علميۀ بعثت 76- 1375
اصول الفقه (1 و 2): مدرسۀ علميۀ بعثت 75- 1374
دروس فی علم الأصول/ حلقة اول: دو دوره مدرسۀ علميۀ بعثت 1374
دروس فی علم الأصول/ حلقة دوم: دو دوره مدرسۀ علميۀ بعثت 1375
دروس في علم الاصول/ حلقۀ دوم: دفتر تبليغات اسلامي 1389
اصول الاستنباط: مدرسۀ علميۀ بعثت 1373
بررسی تاریخ فقه و فقها، دفتر تبليغات اسلامي 1384

تدریس‌های کلام، فلسفه و اخلاق

تدريس در گروه معارف دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد، به مدت نه سال (با اخذ مجوز از معاونت
امور اساتيد در دانشگاه‌ها) 1383- 1391 (كسب رتبۀ برتر از ميان اساتيد گروه معارف: 1387- 1388)
باب حاديعشر: مدرسۀ علميۀ امام حسين عليه السلام 1376
شيعه در اسلام: مدرسۀ علميۀ امام حسين عليه السلام 1376
آموزش عقائد(استاد مصباح يزدي): مدرسۀ علميۀ امام حسين عليه السلام 1377
معرفت شناسی از منظر قرآن کریم: دفتر تبليغات اسلامي 1385
آموزش فلسفه (استاد مصباح يزدي): جامعۀ المصطفي 1387
آشنايي با فلسفۀ دين: جامعۀ المصطفي 1388
مسائل جديد كلامي: جامعۀ المصطفي 87- 1388
كلام تطبيقي: دورۀ مولوي‌هاي حنفي افغانستان، جامعۀ المصطفي 1389
ساختار شناسي دانش اخلاق اسلامي: جامعۀ المصطفي 1386
بررسي مباني تربيت ديني: جامعۀ المصطفي 1386
مبانی کلامی اجتهاد: «بررسی مقام ولایت پيامبر و أئمه اهل بیت علیهم‌السلام و جایگاه آن در فهم گزاره‌های فقهی»، دفتر تبليغات اسلامي 1387

تدریس‌های علوم قرآن و حديث

بررسي حقيقت وحي و اصالت متن قرآن كريم: (بر اساس مطالعات و جزوۀ شخصي) دفتر تبليغات اسلامي، 1387
آشنايي با زبان قرآن: (بر اساس مطالعات و جزوۀ شخصي) دفترتبليغات اسلامي، 1387
آشنايي با نهج البلاغه: (بررسي مباحث برون متني نهج البلاغه – بر اساس مطالعات و جزوۀ شخصي)، دفتر تبليغات اسلامي 1388
دعا شناسی، متون و معارف ادعیه: (بر اساس مطالعات و جزوۀ شخصي) دفتر تبليغات اسلامي 1389
آشنايي با جوامع حديثي شيعه، دفتر تبليغات اسلامي 1389
كاركرد حديث در قرآن پژوهي، دفتر تبليغات اسلامي 1389
كليات في علم الرجال(سبحاني) مدرسۀ علميۀ بعثت و دفتر تبليغات اسلامي 1389
درايت الحديث(دكتر نفيسي- دو دوره)، دفتر تبليغات اسلامي 1389
اصول الحديث (عبدالهادي الفضلي) دفتر تبليغات اسلامي 1390
آسيب شناسي حديث 1 (دكتر عبدالهادي مسعودي)، دفتر تبليغات اسلامي 1389
سبك شناسي جوامع حديثي شيعه، دفتر تبليغات اسلامي 1390
آشنايي با جوامع حديثي اهل سنت، دفتر تبليغات اسلامي 1390
آسيب شناسي 2 – وضع حديث- (دكتر عبدالهادي مسعودي)، دفتر تبليغات اسلامي 1390
اصول سند شناسي، دفتر تبليغات اسلامي 1390
سند شناسي تطبيقي، دفتر تبليغات اسلامي 1390
حديث پژوهي معاصر، دفتر تبليغات اسلامي 1390
آشنايي با علوم قرآن، دفتر تبليغات اسلامي 1390

تدريس ادبيات و منطق

هدايه، مدرسۀ علميۀ استاد حاج آقاي موسوي نژاد 1370
صمديه، مدرسۀ علميۀ استاد حاج آقاي موسوي نژاد 1371
صرف ساده، قسمت عربي، مدرسۀ علميۀ استاد حاج آقاي موسوي نژاد 1371
قواعد الاساسيۀ، مدرسۀ علميۀ استاد حاج آقاي موسوي نژاد 1371
مهذب، مدرسۀ علميۀ استاد حاج آقاي موسوي نژاد 1372
منطق مظفر، مدرسۀ علميۀ استاد حاج آقاي موسوي نژاد و مدرسۀ علميۀ بعثت 1373

سخنراني‌ها و همايش‌ها

سخنرانی علمی

بررسی مبانی بومی سازی علوم اسلامی: در جمع اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
تعریفی از ارتباط حرفه‌ای اساتید گروه معارف با دانشجویان: در اجتماع ساليانه اساتيد معارف
بررسی جایگاه ولایت فقیه در نظام سیاسی اسلام و پاسخ به شبهات پیرامونی آن: در جمع دانش آموختگان دانشگاه
نظام مرجعیت دینی و مکانیسم استنباط احکام شرعی نشانه‌اي بر عقلانیت تقلید فقهي: در جمع طلاب و دانشجويان (مركز شهيد هاشمي نژاد)
بررسی مهدویت شیعی و شبهات مطرح در عرصۀ منجی‌گرایی ادیان شرقی: در جمع اساتيد و دانشجويان
بررسي رابطۀ زبانشناسي و دانش اصول، دفتر تبليغات اسلامي
مناظره با يكي از نويسندگان ضد دين سايت افشا از طريق اتاق گفتگوي اينترنتي آستان قدس رضوي با موضوع : «معجزه از منظر فلسفۀ دین»
مناظره با يكي ديگر از افراد ضد دين فعال در عرضۀ فضاي مجازي از طريق پالتالك -آستان قدس رضوي- با عنوان : «آیات حدود و آیات ناظر به عذاب آخرت»

همایش‌ها

همايش منطقه‌اي «پيامبر اعظم نگين هستي» ، ارائۀ مقاله، كسب رتبۀ اول و ارائۀ سخنراني
همايش منطقه‌اي «بدعت و نوآوري»، ارائۀ مقاله، كسب رتبۀ اول و ايراد سخنراني
همايش ملي نهج البلاغۀ دانشگاهيان سراسر كشور، ارائۀ مقاله، كسب رتبۀ سوم و ايراد سخنراني

عرصة فرهنگی و اجتماعی

ايراد سخنراني در حوزۀ كلام اسلامي، فلسفۀ اسلامي و فلسفۀ دين در اتاق گفتگو اينترنتي (پالتالك)- آستان قدس رضوي به مدت شش سال 1386 – 1391

سوابق مديريت و برنامه ريزي

عضو كميتۀ علمي و برنامه ريزي همايش ملي نهج البلاغه دانشگاهيان سراسر كشور
عضو كميتۀ علمي و برنامه ريزي همايش منطقه‌اي بدعت و نوآوري
عضو كميتۀ علمي همايش انديشه‌هاي امام خميني (ره)
عضو كميتۀ علمي همايش قرآن و علوم روز دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
مشاور معاونت آموزش مؤسسۀ جوانان آستان قدس رضوي
عضو كميتۀ تدوين متون معاونت آموزش مؤسسۀ جوانان آستان قدس رضوي
مدير علمي سلسله همايش‌هاي سراج – مؤسسۀ جوانان آستان قدس رضوي
مشاور كميتۀ فرهنگي و اجتماعي سازمان فرهنگي شهرداري مشهد

ارزيابي علمي؛ طرح نامه و جزوات درسی

جزوات درسي

حقيقت وحي و اصالت متن قرآن(اعجاز و عدم تحريف)
آشنايي با زبان قرآن
آشنايي با نهج البلاغه
دعا شناسی، متون و معارف ادعیه

طرح نامه

طرح برگزاري دورۀ آشنايي با سير انديشه در جهان اسلام و غرب (مؤسسۀ مشاوره‌اي جوانان آستان قدس رضوي)، برگزار شده در سال‌هاي 1381 - 1382

مشاوره و ارزيابي علمي

راهنمايي تحقيق پاياني با عنوان «معرفت شناسي از منظر قرآن كريم»، جامعۀ المصطفي العالميۀ



مدیریتی و اجرایی

فعالیت های مدیریتی و اجرایی























آثار و تألیفات

آثار و تألیفات

آثار منتشر شده

بررسی فهم روش‌مند نهج البلاغه (انتشار در مجموعۀ مقالات همايش ملي نهج البلاغۀ دانشگاهيان كشور)
بدعت و نوآوری از منظر فقه (انتشار در مجموعۀ مقالات همايش منطقه‌اي بدعت و نوآوري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد)
رابطۀ زبانشاسی و علم اصول (انتشار در يادنامۀ سالگرد آيت الله العظمي سيد عبدالله شيرازي«قدس سره»)

كتاب (منتشر نشده)

شرحي بر مرحلۀ دوازدهم «نهايۀ الحكمۀ» (الهيات بالمعني الاخص) در 350 صفحه
حاكميت سياسي اديان (تحليلي پيرامون اقتدار سياسي انبياء و حاكميت دين) در 320 صفحه

مقالات (منتشر نشده)

بررسي ولايت پيامبر و اهل بيت عليهم السلام از منظر فلسفه اسلامي
بررسي ولايت پيامبر و اهل بيت عليهم السلام از منظر كلام اسلامي
بررسي ولايت پيامبر و اهل بيت عليهم السلام از منظر فقه
نقش نماز در پالايش انسان از رذائل، مبتني بر اخلاق فلسفي مسلمانان(علمي پژوهشي – در مرحلۀ ارزيابي)
محورهاي مشترك دانش اصول و هرمنوتيك (پژوهشي براي گروه فقه معاونت پژوهشي دفتر تبليغات اسلامي)
تحليلي درباب مباني و رويكرد حديثي فقيهان به صحيفۀ سجاديه