خبر

کاربرد حجيت هنجاری در سه حوزه روابط ميان مولی و عبد، امور اخلاقی و فراتر از آن

عضو هیئت علمی پژوهشکده فلسفه تحلیلی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی تشریح کرد:

کاربرد حجيت هنجاری در سه حوزه روابط ميان مولی و عبد، امور اخلاقی و فراتر از آن

شبکه معالم ـ عضو هیئت علمی پژوهشکده فلسفه تحلیلی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی گفت: از نگاه شهید صدر ارتباط مفهوم حجیت با عقلانیت به سه معنای «حجيت منطقی»، «حجيت تكوينی»، «تعذير و تنجيز» است.

صوت جلسه

به گزارش شبکه معالم، دکتر محمود مروارید، عضو هیئت علمی پژوهشکده فلسفه تحلیلی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی در سومین نشست از کارگاه فلسفه علم اصول به تبیین  موضوع «حجيت، عقلانيت و نظريه تصميم» در چهار بخش؛ شاكله بحث حجيت در اصول فقه متأخر، ارتباط مفهوم «حجيت» با «عقلانيت»، نظريه تصميم، كاربرد نظريه تصميم در مباحث حجيت و برخي از نتايج آن پرداخت.

وی با اشاره به نسبت قطع به «حجيت» عنوان کرد: از نگاه شهید صدر ارتباط مفهوم حجیت با  عقلانیت به سه معنای «حجيت منطقی»، «حجيت تكوينی»، «تعذير و تنجيز» است.

 عضو هیئت علمی پژوهشکده فلسفه تحلیلی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی افزود: حجيت به معنای هنجاری در سه حوزه روابط ميان مولی و عبد، امور اخلاقی و فراتر از امور اخلاقی به کار می رود که در دو حوزه نخست حجیت معنای یکسانی دارد که به استحقاق سرزنش يا وجوب عقلی فعلي و عدم استحقاق سرزنش يا عدم وجوب عقلي فعلي باز مي‌گردد ولی در حوزه سوم، حجيت به عقلانيت عملي ناظر به روش باز مي‌گردد.

 

 

 

 


تعداد بازدید: 259
تاریخ انتشار : شهریور ۲۰, ۱۳۹۶    -    زمان انتشار : ۸:۰۴ قبل از ظهر

نظرات شما :

ثبت نظرات شما :

 

سوال امنیتی : *