خبر

اداره برنامه ریزی و فناوری آموزشی, مراکز و ادارات گروه خبری :

واحد برنامه ریزی آموزشی

معرفی این واحد از دو بخش کارشناسی برنامه و بودجه و کارشناسی نظارت و ارزشیابی تشکیل شده است که به فعالیت های این دو بخش می پردازیم: کارشناسی برنامه و بودجه طراحی و تدوین برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت اداره کل آموزش تنظیم و تدوین خط مشی‌های عملیاتی آموزشی در چهارچوب سیاستهای […]

معرفی
این واحد از دو بخش کارشناسی برنامه و بودجه و کارشناسی نظارت و ارزشیابی تشکیل شده است که به فعالیت های این دو بخش می پردازیم:

کارشناسی برنامه و بودجه
 1. طراحی و تدوین برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت اداره کل آموزش
 2. تنظیم و تدوین خط مشی‌های عملیاتی آموزشی در چهارچوب سیاستهای ابلاغی از سوی دفتر قم و شعبه خراسان
 3. تهیه و تنظیم آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها ، قوانین و مقررات و شیوه‌نامه‌های آموز
 4.  اظهار نظر درخصوص آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها ، قوانین ومقررات و شیوه‌نامه‌های آموزشی
 5. تهیه و تنظیم فرم‌های مختلف آموزشی، اداری و … مورد نیاز اداره کل آموزش
 6. تهیه، تدوین، اظهار نظر و بازنگری شرح وظایف ادارات، کارشناسان و کارکنان اداره کل آموزش
 7. طراحی، ایجاد و پشتیبانی محتوایی بانک‌های اطلاعاتی آموزشی (اساتید،دوره های آموزشی، سرفصل‌های درسی، نظام‌های آموزشی، روش‌های برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی، منابع برنامه‌ریزی درسی، مقالات آموزشی و …)
 8. شناسایی مستمر نیازهای آموزشی حوزه و ارائه برنامه‌های مناسب در جهت پاسخگویی به نیازها
 9. امکان سنجی اداره کل آموزش به منظور توسعة برنامه‌ای، نیروی انسانی، تجهیزات، امکانات، فضاها و…
 10. تهیه و تدوین ضوابط دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی و پیگیری تحقق آن
 11. شناسایی وتبیین نقاط قوت وضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای فراروی اداره کل آموزشی وپیشنهاد راهکارهای مناسب در راستای حل آنها
 12. تهیه، تدوین و پیشنهاد لوایح، برنامه‌های مورد نیاز آموزش
 13. مطالعه و مستندسازی مبانی، برنامه‌ها، روش‌ها و فعالیت‌های آموزشی
 14. جمع آوری و تجزیه وتحلیل اطلاعات درزمینة قوانین و مقررات آموزشی
 15. مطالعة تطبیقی نظام‌های آموزشی (اعم از حوزوی و غیرحوزوی) داخل و خارج کشور و بهره‌گیری از نتایج آن در نظام آموزشی دفتر
 16.  آمایش مستمر برنامه‌ها و دوره های آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی
 17.  بررسی انطباق برنامه‌های آموزشی با اهداف، مأموریت‌ها و چشم انداز دفتر تبلیغات اسلامی
 18.  تهیه و تنظیم بودجة سالانه اداره کل آموزش
 19.  نگهداری حساب اعتبارات مختلف بودجه و تهیه جداول مقایسه‌ای بودجه
 20.  بررسی و نظارت بر انجام فعالیت‌ها در چهارچوب برنامه و بودجه مصوب و پیگیری و اختصاص کد بودجه فعالیت‌ها به اسناد
کارشناسی نظارت و ارزشیابی
 1. تهیه نمودارهای كارنماي مختلف از برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی و نظارت برانجام فعالیت‌های آن براساس نمودارهای تنظیمی و ارائه بازخورد‌های مناسب به مجریان
 2. تهیه و تنظیم گزارش‌های تحليلي و تطبيقي ادواری و سایر گزارش‌های درخواستی (ماهانه، فصلی، سالانه)
 3. تهیه و تنظیم مستندات مربوط به جلسات، همایش‌ها و سمینارهای آموزشی و انجام ارزشیابی‌های مستمر از دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی، همایش‌ها، جشنواره‌ها، جلسات، اساتید و کارکنان اداره کل آموزش
 4. ایجاد شبکه‌های اطلاعاتی از دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی، همایش‌ها، جشنواره‌ها، جلسات، اساتید و کارکنان اداره کل آموزش
 5. گردآوری آمار و اطلاعات مورد نیاز جهت تنظیم بودجه سالانه، گزارش‌های مالی و موافقت‌نامه‌ها
 6. تنظيم، پيگيري و نظارت بر اجراي قراردادهاي اداره کل آموزش با اشخاص حقيقي و حقوقي در چهارچوب برنامه‌هاي مصوب
 7. تهیه ‌و‌ تنظیم پرسشنامه‌های مختلف جهت ارزشیابی دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی، همایش‌ها، جشنواره‌ها، جلسات، اساتید و کارکنان اداره کل آموزش
 8. نظارت و پیگیری حسن اجرای قوانین‌، مقررات، آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، رویه‌ها و مصوبات جلسات اداره کل آموزش و انعکاس نتایج آن
 9. پیگیری و رسیدگی به شکایات اساتید، طلاب و کارکنان
 10. انجام بازدیدهای دوره‌ای و متناوب و نظارت بر اجرای دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی، همایش‌ها، جشنواره‌ها و… ، و انجام مصاحبه و نظرخواهی‌های لازم در خصوص آنها
 11. سنجش افکار (اعم از طلاب،کارکنان ، اساتید و…) درخصوص فعالیت‌ها وبرنامه‌های اداره کل آموزش
 12. تجزیه و تحلیل عملکرد واحدهای مختلف اداره کل آموزش و ارائه راهکارهای مقتضی
 13. همکاری در تهیه و تنظیم بودجة سالانه اداره کل آموزش


تعداد بازدید: 397
تاریخ انتشار : شهریور ۲۳, ۱۳۹۴    -    زمان انتشار : ۱۲:۰۱ بعد از ظهر

نظرات شما :

ثبت نظرات شما :

 

سوال امنیتی : *