خبر

نظرات منطقی برخی از منطق دانان مسلمان مغفول مانده است

در نشست های منطق پژوهی تطبیقی مطرح شد؛

نظرات منطقی برخی از منطق دانان مسلمان مغفول مانده است

شبکه معالم ـ دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران اظهار داشت: بررسی نظرات منطقی منطق دانان مسلمان ما را از کشف نوآوری های ایشان در منطق آگاه می کند.

به گزارش شبکه معالم، دکتر اسدالله فلاحی، دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در نشست های «خونجی و سه تفسیر از مشروطه عامه» و «شمس الدین سمرقندی در باب قیاس اقترانی شرطی» به بررسی نظرات منطق دانان مسلمان در منطق سنتی و ارزیابی آن با منطق جدید و به ردیابی تراث علمی دانشمندان اسلامی پرداخت.

وی افزود: خونجی از منطق دانان مسلمانی است که نظرات او مغفول واقع شده است. بررسی نظرات منطقی این منطق دان مسلمان با منطق جدید ما را از کشف نوآوری های او در منطق آگاه می کند.

وی ادامه داد: از جمله نظرات او توصیف سه گانه ای است که برای قضیه مشروطه عامه در منطق موجهات ذکر می کند.

دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران بیان کرد: بررسی تطبیقی نظر ایشان در این باب با منطق جدید ما را مقدور می کند تا به توسعه صورت های منطقی با زبان منطق جدید در صوری سازی مشروطه عامه بپردازیم.

وی خاطرنشان کرد: همچنین شمس الدین سمرقندی از منطق دانان مسلمان است که نظرات خاص خود را در باب قیاس اقترانی شرطی دارد. بررسی تطبیقی نظر ایشان در این باب با منطق جدید، نو آوریهای او را در باب قیاس اقترانی نشان می دهد.

 

 

 


تعداد بازدید: 387
تاریخ انتشار : دی ۱۹, ۱۳۹۵    -    زمان انتشار : ۵:۴۶ بعد از ظهر

نظرات شما :

ثبت نظرات شما :

 

سوال امنیتی : *