آخرین خبرها
خانه - اخبار - نخستین جلسه شورای علمی گروه فرهنگ و ارتباطات اسلامی مرکز تخصصی آخوند خراسانی برگزار شد

نخستین جلسه شورای علمی گروه فرهنگ و ارتباطات اسلامی مرکز تخصصی آخوند خراسانی برگزار شد

به گزارش شبکه معالم، جلسه اول شورای علمی گروه فرهنگ و ارتباطات اسلامی مرکز تخصصی آخوند خراسانی روز سه شنبه ۳۰ مهر ۹۸ در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار و دو برنامه راهبردی پیشنهادی به میزهای سبک زندگی و توانمندسازی علوم اسلامی تصویب شد.

مصوبات این جلسه عبارتند از:

۱٫تصویب برنامه ارائه شده گروه آموزشی فرهنگ و ارتباطات اسلامی به میز سبک زندگی با عنوان کلی سبک زندگی مصرف کالای فرهنگی با رویکرد سبک زندگی مصرف کالای فرهنگی در غرب و نمود آن در جوامع اسلامی به زبان انگلیسی در قالب نشست و مصاحبه و ارائه خروجی مقتضی نشستها و مصاحبه ها
۲٫ تصویب برنامه ارائه شده گروه آموزشی فرهنگ و ارتباطات اسلامی به میز تخصصی توسعه و توانمند سازی علوم اسلامی در قالب نشستهای علمی با موضوع الزامات و چالشهای آموزش زبان انگلیسی برای رشته های علوم اسلامی با عناوین پیشنهادی: ۱) آسیب شناسی آموزش زبان انگلیسی برای رشته های علوم اسلامی ۲) بررسی الزامات آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و چالشهای روشی آموزش زبان انگلیسی برای رشته علوم اسلامی ۳) نگاهی محتوایی به متون زبان انگلیسی موجود رشته های علوم اسلامی در انتشارات سمت ۴) ارائه روشهای تدریس نو و چابک متناسب با اهداف دورس زبان انگلیسی تخصصی رشته های علوم اسلامی ۵) ارائه مدلهای آموزشی متناسب در طراحی متون درسی جدید زبان انگلیسی ویژه مطالعات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید