خبر

اداره برنامه ریزی و فناوری آموزشی, دسته‌بندی نشده, مراکز و ادارات گروه خبری :

معرفی اداره برنامه ریزی و فناوری آموزشی

  معرفی امور برنامه‌ریزی: 1. ایجاد زمینة مناسب جهت تحقق چشم انداز و بیانیة مأموریت دفتر در برنامه‌های آموزشی 2. نظارت بر طراحی و تدوین برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت اداره کل آموزش بویژه در زمینه‌های اطلاع‌رساني و فناوري آموزشی 3. پیشنهاد سیاستها و استراتژیهای اجرایی و محتوایی در راستای فعالیتهای اداره […]

 

معرفی
امور برنامه‌ریزی:
1. ایجاد زمینة مناسب جهت تحقق چشم انداز و بیانیة مأموریت دفتر در برنامه‌های آموزشی
2. نظارت بر طراحی و تدوین برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت اداره کل آموزش بویژه در زمینه‌های اطلاع‌رساني و فناوري آموزشی
3. پیشنهاد سیاستها و استراتژیهای اجرایی و محتوایی در راستای فعالیتهای اداره کل آموزش به معاون آموزشي به منظور تصویب و نظارت بر نحوه اعمال آن در برنامه‌ها توسط حوزه‌های مربوطه
4. تدوین اولویت‌های بودجه‌ای و برنامه‌ای و تأیید برنامه‌های مختلف جهت اعمال در بودجة سالانه و منطبق ساختن آن با ماموریت‌ها و چشم انداز دفترتبلیغات اسلامی
5. مطالعه و بهبود مستمر نظامهای اداره کل آموزش در چهارچوب خط مشی‌ها و برنامه‌های اداره کل آموزش و تدوین و بهسازی روشها، فرایندها و کنترل کیفیت انجام کار
6. مطالعه دائمی ساختار تشکیلاتی و نظام‌های اداره کل آموزش و اصلاح و بهبود آن در چهارچوب خط مشی‌ها و مقررات
امور نظارت و ارزیابی:
7. نظارت بر دریافت و تلفیق فعالیتها و برنامه‌های پیشنهادی حوزه‌ها و نظارت بر تهیه پیش‌نویس برنامه‌های پیشنهادی جهت ارائه به معاون آموزشي
8. دریافت اصول و خط‌مشی‌های بودجه از دفتر برنامه‌ريزي و توسعه فناوري قم و همسان‌سازی آن با برنامه‌های اداره کل آموزش و پیگیری ابلاغ آن به واحدها
9. نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای جاری و برنامه‌ای اداره کل آموزش و ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی و استقرار نظام‌ها و رویه‌های مصوب
10. نظارت بر نحوه طراحی و تدوین فرمها، آیین‌نامه و دستورالعملها، شرح وظایف پرسنل و ایجاد زمینه مناسب جهت پایش و ارزشیابی فعالیتهای برنامه‌ای و طرحهای اداره کل آموزش
11. نظارت بر تدوین گزارش عملکرد برنامه‌ای اداره کل آموزش و سایر گزارشهای درخواستی معاون آموزشي
12. پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای آموزش، برنامه‌ریزی و انعکاس آن به معاون آموزشي
13. نظارت بر تهيه تفاهم نامه‌ها و قراردادهاي همكاري‌هاي علمي آموزشي با مراکز علمی، فرهنگی و آموزشی
14. نظارت بر نحوه تنظيم و اجراي قراردادهاي اداره کل آموزش با اشخاص حقيقي و حقوقي در چهارچوب برنامه‌هاي مصوب
امور فناوری آموزشی:
15. برنامه‌ريزي و نظارت در جهت توسعه و بهبود آموزش‌های فناوری و چندرسانه‌اي، توليد نرم‌افزارهاي آموزشي و سیستم های جدید‌ نشر و اطلاع‌رسانی
16. برنامه‌ريزي و اجرای روشهای نوین و مناسب در جهت توسعه و فراگیر شدن کلیه برنامه‌هاي مرتبط با اطلاع‌رساني و فناوري آموزشی
17. طراحی و ایجاد نظام‌های توليدي و آموزش‌های چندرسانه‌اي با مشارکت و همکاری گروه‌های آموزشی
18. شناسایی زمینه‌های ارتباطی با سایر مؤسسات و مراکز آموزشی به منظور تبادل یافته‌ها و امکانات
19. نظارت بر فرايند اطلاع رساني كامل و شفاف پيرامون دوره‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی
20. تلاش در جهت شناسایی، پیش بینی احتیاجات در زمینه نیروی انسانی، تجهیزات و تسهیلات مورد نیاز و اقدام در جهت تأمین آنها
21. تهیه و تنظیم و پیشنهاد کلیه قوانین و مقررات و آیین نامههای مربوط به توليدات و آموزش‌هاي مجازی و چند رسانه‌اي
22. شرکت در جلسات، همایش‌ها، سمینارها و نشست‌های مربوطه و ارائه گزارش آن به ما فوق
23. پیش بینی وبرآورد بودجه سالانه و ارایه گزارش آن به مقام مافوق
24. تهیه وتنظیم گزارش های ادواری وسایرگزارش ها وارائه آن به مقام مافوق
25. نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای جاری و برنامه‌ای و ارزیابی عملکرد واحدهای مربوطه


تعداد بازدید: 413
تاریخ انتشار : شهریور ۲۳, ۱۳۹۴    -    زمان انتشار : ۱۲:۰۱ بعد از ظهر

نظرات شما :

ثبت نظرات شما :

 

سوال امنیتی : *