خانه - گزارش تصویری - عکس / پنل معرفت شناسی و مسأله تنوع ادیان

عکس / پنل معرفت شناسی و مسأله تنوع ادیان

به گزارش شبکه معالم، هفتمین پنل از مجموعه پنل های هشتمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر «تنوع ادیان» با عنوان « معرفت شناسی و مسأله تنوع ادیان» و با دکتر سارا قزلباش، فلسفۀ دین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، حجت الاسلامحسین رفیعی، دانشجوی دکتری کلام جدید، مرکز تخصصی آخوند خراسانی و زکیه اسدی، دانشجوی دکتری فلسفۀ دین و مسائل جدید کلامی، دانشگاه قم برگزار شد.

دیدگاهتان را بنویسید