خانه - اخبار - سال ۹۸ سال اقدام در زمینه ارزیابی و ارزشیابی است

سال ۹۸ سال اقدام در زمینه ارزیابی و ارزشیابی است

شبکه معالم ـ مدیر کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی اظهار داشت: رفتار سازمانی کارشناسان در اداره کل آموزش باید متأثر از نگاهی فرامادی باشد.

به گزارش شبکه معالم، سید محمدتقی شوشتری، مدیر کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در نشست صمیمی خود با مدیران و کارشناسان ادارات ستادی این اداره کل، با بیان اینکه سرمایه انسانی یکی از وجوه تمایز اداره کل آموزش با سایر ادارات دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی است، گفت: حافظه وعاقله نیروی انسانی اداره کل آموزش درسطح کل شعب دفتر تبلیغات اسلامی کم نظیر بوده و با کمک عاقله برخی از ایده ها و طرح های اداره کل در قالب مسأله اجرایی شده و به عنوان برنامه های راهبردی در دفتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی سپس با اشاره به این که بین دید سازمانی و سلوک سازمانی رابطه تاثیر و تأثر وجود دارد، بیان داشت: رفتار سازمانی کارمند متأثر از نگاهی است که به سازمان دارد. اگر نگاه سازمانی، نگاه مادی یا نگاهی در عرض سایر سازمان های دولتی باشد، قطعا سلوک ما هم بسته به آن دید و نگاه تغییر می یابد؛ لذا محکوم به حرکت در آن چهارچوب هستیم.

وی ادامه داد: نگاه ما، اگر نگاهی فرامادی و معناگرایانه باشد، در رفتار سازمانی ما تأثیر خواهد گذاشت و آنگاه کار راه عبادت می دانیم و در نتیجه منت پذیر می شویم و نه  منت گذار.

مدیر کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ساختار ابلاغی از سوی هیئت امنای دفتر گفت: در این ساختار نگاه سازمانی بر این اساس بوده است که بخش های هزینه بردار سازمان به گونه ای در بخش های دیگر تداخل یابند؛ و اگر بتوانیم بخشی از فعالیت ها را به صورت مشارکتی برگزار کنیم، اعاده مراکز آموزشی حذف شده امکان پذیر می باشد، همچنان که در مورد مرکز تخصصی طوبی این اتفاق رخ داد.

وی خاطرنشان کرد: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، سال ۹۸ را سال اقدام در زمینه ارزیابی و ارزشیابی قرار داده و این مسأله تأثیر خود را در احکام و موفقیت افراد در پست ها خواهد گذاشت. ارزیابی ها بر اساس «کارایی»، «پیشرفت کار» و «کیفیت انجام فعالیت» می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید