آموزش‌های علوم و معارف اسلامی در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از سال 1369 با کلاس‌ها و دوره‌های آموزش فلسفه و اقتصاد اسلامی آغاز شد.

در طول 20 سال گذشته، دوره‌ها و تکدرس‌های مختلفی در زمینه‌های گوناگون فلسفه، علوم قرآن و حدیث، فقه و حقوق، کلام و دین‌پژوهی برگزار شده و بسیاری از دانش‌آموختگان آنها، اینک در پژوهشکده‌ها یا مراکز آموزشی و فرهنگی به تحقیق و تبیین علوم و معارف اسلامی می‌پردازند.

از سال 1378 با شکل‌گیری گروه‌های آموزشی دفتر خراسان، به تدریج گروه‌های آموزشی «علوم قرآن و حدیث»، «فقه و مبانی اجتهاد»، «فلسفه» و «کلام و دین‌پژوهی» شکل گرفتند و مسئولیت طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی علوم و معارف اسلامی را به شکل متمرکز بر عهده گرفتند. نهایتاً در سال 1384 با ادغام دو گروه اخیر با نام «فلسفه و کلام اسلامی»، این آموزش‌ها در سه گروه آموزشی توزیع گردید.

- طراحي و برگزاري «دوره تربيت پژوهشگر قرآنی»

- طراحی و برگزاری «دورة عالی علوم ومعارف قرآن» (دو دوره)

- طراحی و تأسیس «حلقة علمی قرآن»، که در آن پژوهشهای نوین در ساحت قرآن و قرآن‌پژوهی، به صورت کارگاهی تجربه می‌شود

- برگزاري همایش: واکاوی آثار و اندیشه‌های استاد مفسر آیت الله معرفت، با حضور سه تن از شاگردان آن فقید (حضرات حجج اسلام: مهدوی راد، نصیری و رستم‌نژاد) و حضور قرآن‌پژوهان حوزه و دانشگاه، به مناسبت چهلمین روز درگذشت آن قرآن‌پژوه سترگ

- برگزاری نخستین و دومین همایش: عرصه‌ها و روش‌های حدیث‌پژوهی.

- ارائة مشاوره در زمينة مطالعات و پژوهش‌هاي قرآني- حديثي.

- برگزاری اجلاس مجمع فقه و مبانی اجتهاد

- طراحی و برگزاری دورة عالی فقه مقارن (سه دوره)

- طراحی و برگزاری دورة عمومی مباني فقه اسلامي (دو دوره)

- طراحی و تأسیس شبکة اطلاع‌رسانی اجتهاد (بزرگترین درگاه اخبار و اطلاعات فقه اسلامی با ده بانک اطلاعات تخصصی و سرویس خبری)

- طراحی و تشکیل حلقۀ علمی افق (معرفی و نقد بیش از صد مقاله)

- طراحی و برگزاری نشست‌های ویژة بحث و گفتگوی علمی (بیش از چهل جلسه) در موضوعات مختلفی از جمله: تعامل میان هرمنوتیک و علم اصول، ظرفیت‌های علم فقه برای وحدت و انسجام اسلامی، تحول بایستة آموزشهای فقه و اصول در حوزه، کاربرد موتورهای جستجوی اینترنتی در مطالعات اسلامی، بزرگداشت مقام علمی آیت الله فلسفی، ضرورت و ظرفیت فقه مقارن، چالش‌های استنباط در مسائل مستحدثه، مطالعات فقهی حقوق زن در جهان اسلام، شخصیت علمی و سبک تعلیمی آیت الله تبریزی، چالش‌های فقه قضاء، منابع الکترونیک در پژوهشهای فقهی و ...

- تدوین و نشر گاهنامۀ آفاق اجتهاد (چهار شماره)

- تدوین سه ویژه‌نامة فقهی فصلنامة جستار: فقیه پارسا آیت الله فلسفی، قواعد فقه اموال و معاملات، قواعد مشترک فقه و قواعد فقه قضاء و سیاست

- تدوین و انتشار بیش از 20 جزوة اطلاع‌رسانی علمی

- تدوین و نشر راهنمای برنامه‌ها و فعالیت‌های گروه با نام: در مسیر اجتهاد

- ارائۀ خدمات مشاورۀ آموزشی و پژوهشی در زمینة فقه و علوم وابسته

- طراحی و برگزاری دورة عالی کلام اسلامی (سه دوره)

- طراحی و برگزاری دورة عالی فلسفه (هشت دوره)

- طراحی و برگزاری دورة عمومی فلسفه (پنج دوره)

- طراحی و برگزاری دورة نيمه‌حضوري فلسفه (یک دوره)

- طراحی و برگزاری تکدرس‌های علوم عقلی

- طراحی و تأسیس حلقة علمی حکمت، در دو شاخة مستقل برادران و خواهران

- طراحی و تشکیل حلقة علمی کلام و دین‌پژوهی

- برگزاری نخستین و دومین همایش اندیشه‌های نو در فلسفة اسلامی

- برگزاری همایش: اندیشه‌های نو در کلام اسلامی

- برگزاری همایش: امام خمینی در عینیت حکمت و عرفان اسلامی

- برگزاری همایش: نهضت نرم‌افزاری و تولید علم

- برگزاری همایش: بررسی تطبیقی عرفان اسلامی و مسیحیت

- برگزاری همایش: علم و دین

- برگزاری نشست‌های تخصصی حلقه‌های حکمت و کلام در موضوعات متنوع

- تدوین ویژه‌نامة فصلنامة جستار با محوریت فلسفه و کلام اسلامی

- آماده‌سازی بیش از 40 عنوان جزوه، 53 عنوان نوار صوتی و 60 نوار صوتی تصویری در موضوعات فلسفی.

1. پرورش کارشناسان، دانشوران و پژوهشگران نواندیش، کارآمد و نیازمحور در شاخه‌های مختلف علوم قرآن و حدیث، فقه، کلام و فلسفه، و آگاهی از آخرین دستاوردهای علوم اسلامی و دانش‌های مرتبط

2. تأمین بسترهای آموزشی توسعة ظرفیت حوزه برای تولید علم و استنباط معارف اسلامی و استخراج نظام‌های معرفتی، حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اخلاقی و فرهنگی مبتنی بر اسلام و پاسخ به پرسش‌ها و دفع شبهات مرتبط

3. تقویت مباحث روش‏ شناختي، دیدگاه‌های نظام‌واره، رويكردهاي ميان‏‌رشته‏‌اي، و مهارت‌های تحقیق و تولید علمی در حوزة علمیه

گروه آموزشی علوم قرآن و حديث

سال تأسیس: 1379 (تصویب رسمی: 1386)

اهداف این گروه عبارت است از:

- ايجاد بستر علمی پويا و ماندگار در حوزة علميه براي تعميق و بالندگي علوم و معارف قرآن و حديث به تناسب نيازهاي زمان

- پرورش پژوهشگران نوانديش، با نگرش سيستمي و روي‌آورد بين‌رشته‌اي برای عرضه، نقد و بررسي ديدگاه‌هاي نو در دو حوزة علوم و معارف قرآن وحديث.

گروه آموزشی فقه و مباني اجتهاد

سال تأسیس: 1382 (تصویب رسمی: 1385)

اهداف این گروه عبارت است از:

- بالندگي فقه اجتهادي حوزة علمیة مشهد در مسير توليد و ارائة نظام‏هاي عملي اسلام براي زندگي درجهان معاصر

گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی

سال تأسیس: 1374 (تصویب رسمی: 1385)

اهداف این گروه عبارت است از:

- توسعة پایدار علوم عقلی، معارف کلامی و مطالعات دین‌پژوهی در حوزة علميه، به تناسب نيازهاي زمان

- پرورش پژوهشگران نوانديش، با رویکرد بين‌رشته‌اي برای عرضه، نقد و بررسي ديدگاه‌هاي نو در حوزه‌های: فلسفه، کلام و دین‌پژوهی.

گروه آموزشی علوم و معارف قرآن و حديث

طراحی دوره‌های (رشته) آموزشی (2 دوره)

طراحي و تدوين سرفصل درسي و منابع و اهداف آنها (62 عنوان)

برگزاری دورة عالي علوم و معارف قرآن (2 دوره برادران، 1 دوره خواهران)

برگزاری دورة عالي علوم و معارف حديث (1 دوره برادران، 1 دوره خواهران)

برگزاری حلقة علمي قرآن (1 حلقه برادران، 1 حلقه خواهران)

برگزاری حلقة علمي حديث (1 حلقه برادران)

برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های مرتبط (6 مورد)

تعامل و همکاری با اساتید (40 استاد)

بهره‌گیری از ظرفیت اعضای هیأت علمی (2 نفر)

گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامي

طراحی دوره‌های (رشته) آموزشی (2 دوره)

طراحي و تدوين سرفصل درسي و منابع و اهداف آنها (62 عنوان)

برگزاری دورة عالي فلسفة اسلامي (1 دوره برادران، 3 دوره خواهران)

برگزاری دورة عالي عالي کلام اسلامي (2 دوره برادران، 1 دوره خواهران)

برگزاری دورة عالی کلام تطبیقی فرق و ادیان (پيشنهادي)

برگزاری حلقة علمي حكمت (1 حلقه برادران، 1 حلقه خواهران)

برگزاری حلقة علمي كلام (1 حلقه برادران)

برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های مرتبط (5 مورد)

تعامل و همکاری با اساتید (37 استاد)

بهره‌گیری از ظرفیت اعضای هیأت علمی (2 نفر)

گروه آموزشی فقه و مباني اجتهاد

طراحی دوره‌های (رشته) آموزشی (1 دوره)

طراحي و تدوين سرفصل درسي و منابع و اهداف آنها (24 عنوان)

برگزاری دورة عالي فقه مقارن (3 دوره برادران)

برگزاری حلقة علمي افق (و کارگروه‌های هفتگانه) (1 حلقه برادران و 7 کارگروه)

برگزاری دورة عالي فقه سياسي (پيشنهادي)

تعامل و همکاری با اساتید (10 استاد)

بهره‌گیری از ظرفیت اعضای هیأت علمی (2 نفر)