فعالیت‌های آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در عرصه‌های تبلیغ، فرهنگ و هنر اسلامی از سال 1374 با دوره‌های آموزشی تربیت مبلغ و مربی آغاز شد و در سال 1379 وارد عرصه‌های فرهنگی و هنری گردید.

در سال 1384 با رسمیت یافتن گروه‌های آموزشی تبلیغ و تربیت اسلامی»، «فرهنگ و تاریخ» و «ادب و هنر اسلامی» که از سال 1381 تشکیل شده بودند، آموزش‌های تبلیغ، فرهنگ و هنر اسلامی در دفتر خراسان وارد مرحلة تازه‌ای شد. ورود به قلمرو دين، انديشه و فرهنگ در جوامع بشري، به ويژه جامعۀ بزرگ اسلامي‎، و نزديكي ديدگاه‌ها در تحكيم پيوندها و برخورداري از دركي متقابل، بهره‌مندي از راه‌ها و زبان ارتباطي مشترك را امري ناگزير می‌نماید.

جهان اسلام، به‌ ویژه طلاب علوم دینی، افزون بر برخورداري از دانش و علوم اسلامی و فنآوري نوين اطّلاعات، به ابزارهای ارتباطی مناسب نیازمند است که زبان ضروری‌ترین آنها است. همچنین دفتر تبليغات اسلامي خراسان رضوی، با درك اهمّيت و نقش زبان در فهم فرهنگ دین و به منظور رفع نياز حوزه‌های علميه و طلاب فاضل، آموزش زبان عربي معاصر و انگلیسی را از سال 1370 آغاز کرد. گروه آموزشی زبان تا‌‌‌کنون با برگزاري بیش از (500) دوره آموزش زبان «عربی و انگلیسی» در سطوح مختلف، در دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه‌های علمیۀ خراسان رضوی، و بكارگيري روشهای نو و متون آموزشي روزآمد، در تسلّط بسیاری از حوزويان بر اين دو زبان نقشي به‌سزا ايفا كرده است.

مروری بر فعالیتهای 18 سالۀ گروه زبان، بازتابی از نشاط، پویایی و تلاش گروه برای گسترش زبان آموزی بین طلاب جوان حوزه و تربیت مبلّغان و پژوهشگران توانمند است. آموزش‌های زبان عربی و زبان انگلیسی به طلاب و فضلای حوزه از سال 1370 در سطح عمومي آغاز شد و به تدریج گسترش یافت. بخش عربی از سال 1376 با رويكردی جدید و نام «منتدي اللُّغة العربيّة» تحوّل اساسي يافت و فعاليتهاي آموزشي خود را در قالب دوره‌های مقدماتي، عمومي و تخصصي عربي معاصر انسجام و توسعه بخشيد. از سال 1370 تا 1385 بیش از (250) دورة آموزش عربي معاصر در سطوح يادشده برگزار شده است. در خلال همین سال‌ها، بیش از (250) دورة آموزشی زبان انگلیسی نیز در قالب دوره‌های مقدماتي، عمومي و پیشرفته برگزار شده است.

تلاش گروه تا سال 1385 فراهم‌آوردن فضاي مناسب براي آموزش‌هاي پايۀ عربي و انگليسي براي حوزويان و ساير علاقمندان بوده و پس از این سال، آموزش‌ها با هدف تثبیت مهارت‌هایي است که حوزويان و روحانيان برای حضور در عرصه‌هاي خدمت و رسالت فرهنگي و اجتماعي به آنها نیازمندند.

- طراحی و برگزاری دورة عمومی تبلیغ (8 دوره)

- طراحی و برگزاری دورة تخصصی تبلیغ (4دوره)

- طراحی و برگزاری دورة مبانی و معارف تشیع، ویژة مبلغان مناطق اهل سنت‏ (3دوره)

- برگزاری دورة آموزشی بدو خدمت روحانیون حج

- برگزاری دورة آموزشی خواهران مبلغ حج (یک دوره)

- طراحی و برگزاری دورة تربيت مربي (16 دوره)

- طراحی و برگزاری دورة اردوداري (2دوره)

- طراحی و برگزاری دورة عمومی تبلیغ و تربیت اسلامی

- طراحی و برگزاری دورة پیشرفتة تبلیغ و تربیت اسلامی

- طراحی و برگزاری کارگاه آموزشی رسانه‌های تصویری

- طراحی و تشکیل حلقة علمی بلاغ، در دو شاخة مستقل برادران و خواهران

- مشارکت در برگزاری همایش: منبرهای قدسی و جهان چندرسانه‌ای

- همایشهای تبلیغی در مناسبتهای مذهبی، مانند ماه‌های محرم و رمضان

- اجراي بيش از 9000 برنامه دانش آموزي در مدارس.

- طراحی و برگزاری دورة جامع فرهنگ و علوم اسلامی (پنج دوره)

- طراحی و برگزاری دورة عالی تاریخ اسلام (دو دوره)

- طراحی و برگزاری دورة عالی مدیریت فرهنگی (یک دوره)

- طراحی دورة مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی (ویژة حوزویان)

- طراحی و برگزاری تکدرس‌های متنوع: اصول مشاوره، اقتصاد، تحلیل سیاسی و ...

- طراحی و تشکیل حلقۀ علمی تاریخ

- طراحی و تشکیل حلقۀ علمی فرهنگ و جامعه

- برگزاری همایش: علامه عسکری مرزبان تشیع و منادی وحدت

- تدوین ویژ‌ه‌نامة فصلنامة جستار با عنوان: علامه عسکری مرزبان تشیع و منادی وحدت

- برگزاری همایش: حوزة علمیة مشهد و انقلاب اسلامی، به همراه نمایشگاه عکس و اسناد تاریخی مرتبط.

- برگزاری همایش: روحانیت و نظام جمهوری اسلامی، به همراه نمایشگاه کتاب حوزه و انقلاب اسلامی.

- ارائۀ خدمات مشاورۀ آموزشی و پژوهشی در زمینة مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تاریخی

- طراحی و برگزاری دورة آموزشی ادبیات داستانی (6 دوره)

- طراحی و برگزاری دورة آموزشی روزنامه نگاری

- طراحی و برگزاری دورة آموزشی خوشنویسی (4 دوره)

- طراحی و برگزاری دورة آموزشی نویسندگی

- طراحی و برگزاری دوره آموزشی هنر و رسانه های تصویری

- دورة آموزشی فیلمنامه‌نویسی

- طراحی و تشکیل حلقة تبلیغی شعر، در دو شاخة مستقل برادران و خواهران

- طراحی و تشکیل حلقة تبلیغی رسانه‌های تصویری (سینما و تلویزیون)

- طراحی و تشکیل حلقة تبلیغی وبلاگ‌نویسی

- طراحی و تشکیل حلقة تبلیغی ادبیات داستانی

- برگزاری جشنوارة شعر حوزویِ «شبی غمرنگ»

- برگزاری همایش: منبر‌های قدسی و جهان چند رسانه‌ای

- برگزاری نخستین و دومین همایش: روحانیت و رسانه

- برگزاری همایش: سینمای آرمان‌گرا در آغاز دهة چهارم انقلاب

- برنامه‌ریزی و طراحی جشنواره ادبی و هنری حوزه

- تدوین و انتشار 9 شماره نشريه كارگاهي داستان (جهت تشويق و ارائة آثار دانش‌پژوهان)، و 6 شماره از مجموعة «پنجشنبه ها با داستان» (داستانهاي تجربی دانش‌پژوهان)

- برگزاري سه نمايشگاه جمعی از آثار خوشنويسي هنر‌جويان گروه

- موفقيت‌هاي دانش‌پژوهان: مقام نخست کشور در مقطع عالی خط شکسته نستعلیق؛ نفراول جشنواره مهر هشتم و برگزیده داستان نویسی دانشگاه‌های کشور؛ برگزيده جشنواره شهر بهشت در بخش داستان؛ كسب مقام اول استاني و كشوري داستان در سال 1384؛ و ...

- طراحی و برگزاری دوره‌های مقدماتی و عمومی عربی معاصر (بیش از دویست دوره)

- طراحی و برگزاری دوره‌های مقدماتی و عمومی زبان انگلیسی (بیش از صد و هشتاد دوره)

- طراحی و برگزاری دوره‌های پیشرفتة عربی معاصر (بیش از پنجاه دوره)

- طراحی و برگزاری دوره‌های پیشرفتة زبان انگلیسی (بیش از چهل دوره)

- طراحی و برگزاری دورة عالی زبان و ارتباطات اسلامی، گرایش انگلیسی (سه دوره)

- طراحی و برگزاری دورة عالی زبان و ارتباطات اسلامی، گرایش عربی (سه دوره)

- طراحی و برگزاری دورة تخصصی تربیت مترجم عربی (دو دوره)

- طراحی و برگزاری جلسات الندوة الأسبوعیة (بیش از دویست جلسه، به تفکیک برای برادران و خواهران)

- تدوین و انتشار مجلة آموزشی «الرائد» (چهار شماره)

- طراحی و نظارت علمی دوره‌ﻫای پودمانی زبان و ارتباطات عربی در مدارس علمیه (سی دوره)

- تشکیل حلقة تبلیغی منتدی الدعوة الإسلامیة، در دو شاخة مستقل برادران و خواهران

- تشکیل حلقة تبلیغی Islamic Panel

- تشکیل حلقة تبلیغی Islamic Panel

- راهنمایی و مشاوره برای فراگیری و ترجمة متون انگلیسی و عربی

- تربیت مبلغان و کارشناسان حوزوی توانمند، نواندیش، نیازمحور و کارآمد در عرصه‌های مختلف تاریخ، فرهنگ، هنر و تربیت اسلامی و مسلّط بر مهارت‌های زبان و ارتباطات بین‌المللی

- توسعة نگرش، دانش و مهارت حوزویان در زمینة شناسایی، مطالعه، برنامه‌ریزی، تبلیغ و تبیین اخلاق، فرهنگ و هنر اسلامی و بهره‌گیری از قالب‌های مختلف خطابه و مناظره، مشاوره، مدیریت، مربی‌گری و تحلیل‌ها و تولیدات هنری و رسانه‌ای

- تأمین نیازهای آموزشی حوزه‌های علمیة استان در زمینة اخلاق، فرهنگ و تربیت اسلامی و تقویت وترویج رویکردهای ادبی، هنری و تجربه‌های رسانه‌ای در میان طلاب و فضلای حوزه

- ارتقای دانش، نگرش و مهارت حوزویان در زمینة زبان‌های بین‌المللی با کارکردهای پژوهشی، آموزشی و ترویجی آن در علوم و معارف اسلامی

- تأمین نیازهای پایه و عمومی زبان‌آموزی در حوزه‌های علمیه، در عرصه‌های آموزش، برنامه‌ریزی، منابع انسانی، متون درسی و ابزارهای کمک‌آموزشی

گروه آموزشی تبلیغ و تربیت اسلامی

سال تأسیس: 1376 (تصویب رسمی: 1385)

اهداف این گروه عبارت است از:

- تعلیم و تربیت مبلغان و مربیان دینی حوزوی شایسته و کارآمد در سطوح و شاخه‌های مختلف مورد نیاز جامعه - ارتقای علمی و مهارتی فعالان عرصة تبلیغ و تربیت اسلامی، و نوسازی اصول و روشهای تبلیغ

گروه آموزشی تاریخ و فرهنگ اسلامی

سال تأسیس: 1377 با نام علوم اجتماعی (تصویب رسمی: 1386)

اهداف این گروه عبارت است از:

- توسعة تفکر تاریخی در فضای علمی و فرهنگی حوزه

- تربیت پژوهشگران و مبلغان بهره‌مند از اطلاعات و تحلیل‌های مورد نیاز جامعه از تاریخ، با تأکید بر تاریخ و سیرة پیامبر و اهل بیت علیهم السلام

- توسعة مطالعات فرهنگی و مهارتهای مرتبط با عرصة برنامه‌ریزی و مدیریت فرهنگی در حوزة علمیه

گروه آموزشي ادب و هنر اسلامی

سال تأسیس: 1381 (تصویب رسمی: 1385)

اهداف این گروه عبارت است از:

- توسعة کاربردی هنر و ادب اسلامی در متن حوزه

- تعمیق، تکمیل و نوسازی مفاهیم ادب و هنر اسلامی و احیای مباحث فلسفة هنر اسلامی در حوزه

- زمینه سازی مطلوب برای بهره‌گیری از هنر جهت گسترش فرهنگ دینی.

- گروه آموزشی تاریخ و فرهنگ اسلامی

-

-

گروه آموزشی تاریخ و فرهنگ اسلامی

- طراحی دوره‌های (رشته) آموزشی (2 دوره)

- طراحي و تدوين سرفصل درسي و منابع و اهداف آنها (57 عنوان)

- برگزاری دورة عالي مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی (2 دوره برادران)

- برگزاری دورة عالي تاريخ اسلام (1 دوره برادران)

- برگزاری دورة عالي فرهنگ و تمدن اسلامی (پیشنهادی)

- برگزاری حلقة علمي فرهنگ و جامعه (1 حلقه برادران)

- برگزاری حلقة علمي تاريخ اسلام (1 حلقه برادران)

- برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های مرتبط (6 مورد)

- تعامل و همکاری با اساتید (30 استاد)

- بهره‌گیری از ظرفیت اعضای هیأت علمی (1 نفر)

گروه آموزشی ادب و هنر اسلامي

- طراحی دوره‌های (رشته) آموزشی (2 دوره)

- طراحي و تدوين سرفصل درسي و منابع و اهداف آنها (69 عنوان)

- برگزاری دورة عالي هنر و رسانه‌هاي تصويري (1 دوره برادران)

- برگزاری دورة عالي ادبيات داستاني

- برگزاری حلقة تبليغي سينما و رسانه‌هاي تصويري (1 حلقه برادران، 1 حلقه خواهران)

- برگزاری حلقة تبليغي ادبيات داستاني (1 حلقه برادران، 1 حلقه خواهران)

- برگزاری حلقة تبليغي شعر (1 حلقه برادران، 1 حلقه خواهران)

- برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های مرتبط (4 مورد)

- تعامل و همکاری با اساتید (20 استاد)

گروه آموزشی تبليغ و تربیت اسلامي

- طراحی دوره‌های (رشته) آموزشی (7 دوره)

- طراحي و تدوين سرفصل درسي و منابع و اهداف آنها (112 عنوان)

- برگزاری دورة عالي تبليغ و تربیت اسلامي؛ گرايش وعظ و خطابه (3 دوره برادران)

- برگزاری دورة عالي تبليغ و تربیت اسلامي؛ گرايش کودک و نوجوان (3 دوره برادران، 2 دوره خواهران)

- برگزاری دورة عالی تبلیغ و تربیت اسلامی، گرایش‌ فرهنگ و رسانه(1 دوره برادران، 1 دوره خواهران)

- برگزاری دوره عمومي مكمل تبليغ (1 دوره برادران)

- برگزاری دورة پودمانی راهنمایی حج و زیارت (2 دوره برادران، 2 دوره خواهران)

- برگزاری دورة پودمانی امامت مسجد

- برگزاری دورة پودمانی تبلیغ و خطابه

- برگزاری حلقة علمي بلاغ (1 حلقه برادران، 1 حلقه خواهران)

- برگزاری حلقة علمي تربیت (پیشنهادی)

- برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های مرتبط (4 مورد)

- تعامل و همکاری با اساتید (50 استاد)

- بهره‌گیری از ظرفیت اعضای هیأت علمی (2 نفر)

گروه آموزشی زبان عربي

- طراحی دوره‌های (رشته) آموزشی (3 دوره)

- طراحي و تدوين سرفصل درسي و منابع و اهداف آنها (35 عنوان)

- برگزاری دورة عالي زبان عربي و ارتباطات اسلامي (3 دوره برادران، 4 دوره خواهران)

- برگزاری دورة آموزش پایة عربي معاصر (5 دوره برادران، 1 دوره خواهران)

- برگزاری دورة پودمانی عربي معاصر (3 دوره برادران، 3 دوره خواهران)

- برگزاری حلقة تبليغي عربي (منتدي‌اللغة‌العربية) (1 حلقه برادران، 1 حلقه خواهران)

- برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های مرتبط (1 مورد)

- تعامل و همکاری با اساتید (41 استاد)

گروه آموزشی زبان انگليسي

- طراحی دوره‌های (رشته) آموزشی (3 دوره)

- طراحي و تدوين سرفصل درسي و منابع و اهداف آنها (35 عنوان)

- برگزاری دورة عالي زبان انگلیسی و ارتباطات اسلامي (1 دوره برادران، 1 دوره خواهران)

- برگزاری دورة آموزش پایة زبان انگلیسی (9 دوره برادران، 1 دوره خواهران)

- برگزاری دورة پودمانی زبان انگلیسی (1 دوره برادران، 3 دوره خواهران)

- برگزاری حلقة تبليغي انگليسي (Islamic Panel) (1 حلقه برادران، 1 حلقه خواهران)

- برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های مرتبط (1 مورد)

- تعامل و همکاری با اساتید (49 استاد)