مرکز تخصصی آموزش‌های بنیادی و کاربردی علوم و ارتباطات اسلامی برای بانوان

مرکز تخصصی طوبی وابسته به اداره کل آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از سال 1378 با هدف تربيت كارشناس، محقق و مبلغ خواهر، تشکیل و برگزاری برنامه‌های آموزشی تخصصی در این راستا را در دستور کار خود قرار داده است. این مرکز هم اکنون در سه حوزه برگزاری رشته‌های تخصصی سطح سه در رشته‌های «تفسیر و علوم قرآنی» و «فلسفه و کلام اسلامی»، برگزاری دوره‌های آموزشی بنیادی و کاربردی در زمینة علوم و معارف اسلامی، اخلاق و تربیت اسلامی، فرهنگ و ارتباطات اسلامی، زبان‌های بین‌المللی و برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی در راستای تقویت مبانی فكري و تثبیت و تعمیق دانشی و مهارتی فعالیت خواهران طلبه فعالیت می‌نماید.

بهره‌مندی‌ مرکز از اساتيد برجستة حوزه و دانشگاه و تجهيزات و امکانات آموزشی (از جمله خدمات چندرسانه‌ای و کتابخانه و مجلات فارسی، عربی و انگلیسی)، موجب برخورداری برنامه‌های مرکز از محتوای غنی و پشتیبانی علمی بالایی گردیده و خدمات و فضاي آموزشي مناسب بانوان و برخورداری از امکانات جمله مهد کودک، آن را به محیطی پویا و جذاب برای آموزش‌های خواهران مبدل ساخته است.

1)بهره‌مندی از حضور اساتيد برجستة حوزه و دانشگاه؛

2)اهدای مدرک و گواهینامۀ پایان دورۀ آموزشی؛

3)تجهيزات آموزشی چندرسانه‌ای و پیشرفته؛

4)کتابخانة غنی فارسی، عربی و انگلیسی در بیست‌هزار مجلد؛

5)مهد کودک ویژه فرزندان دانش‌پژوهان؛

1) آموزش‌های علوم اسلامی: - دورۀ عالی علوم و معارف قرآن (دو دوره) - دورۀ عالی علوم و معارف حدیث (یک دوره) - دورۀ عالی کلام اسلامی(یک دوره) - دورۀ عالی فلسفه اسلامی(سه دوره) - دورۀ عالی تبلیغ و تربیت اسلامی با گرایش کودکان و نوجوانان(4 دوره) - دورۀ عالی تبلیغ و تربیت اسلامی با گرایش مدیریت فرهنگی(یک دوره)

2) آموزش‌های زبان و ارتباطات اسلامی: - دورۀ عالی زبان و ارتباطات اسلامی با گرایش زبان عربی(سه دوره) - دورۀ عالی زبان و ارتباطات اسلامی با گرایش زبان انگلیسی(دو دوره) - دورۀ پیشرفتۀ متون دینی به زبان عربی(یک دوره) - دورۀ پیشرفتۀ ترجمه متون دینی به زبان انگلیسی(یک دوره) - دورۀ عمومی مکالمۀ زبان عربی معاصر( دوره‌های متعدد با بیش از 3000 زبان آموز) - دورۀ عمومی مکالمۀ زبان انگلیسی(دوره‌های متعدد با بیش از 2000 زبان آموز)

3) آموزش‌های ادب و هنر اسلامی: - دورۀ پیشرفتۀ رسانه‌های تصویری(یک دوره) - دورۀ پیشرفتۀ ادبیات داستانی(یک دوره) - دورۀ پیشرفتۀ خوشنویسی(یک دوره)

4) آموزش‌های کاربردی: - دورۀکاربردی تربیت مربی معارف اسلامی با گرایش نقد وهابیت (3 دوره) - دورۀکاربردی تربیت مربی معارف اسلامی با گرایش کودکان و نوجوانان(7 دوره) - دورۀ کاربردی مدیریت فرهنگی (یک دوره)

5) حلقه‌های تربیت محقق و مبلغ: 5-1 حلقۀ کلام - فعالیت در گسترۀ فلسفه، منطق و معرفت شناسی با تأکید بر مطالعات بین‌رشته‌ای - تربیت محققان و مبلغان توانمند در مسیر گفتگو و مناظره با ادیان، نحله‌ها و مذاهب گوناگون - تألیف و نقد آثارعلمی در عرصه‌های کلامی 5-2 حلقة علمی سبک زندگی و تربیت اسلامی؛ - فعالیت در حوزۀ تبلیغ، ارتباطات، اخلاق و تربیت اسلامی با تأکید بر مطالعات بین رشته‌ای - تألیف و نقد آثار علمی در عرصه‌های اخلاق، خانواده و سبک زندگی 5-3 حلقة ادبیات داستانی؛ - فعالیت در دایرۀ نگارش، نقد و تحلیل ادبیات داستانی - تربیت مبلغان و محققان اهل قلم در فضای هنر و ادبیات دینی 5-4 حلقۀ زبان عربی؛ - تربیت پژوهشگران و مبلغان کارآمد و نواندیش حوزوی در حوزه فرهنگ و جغرافیای جهان اسلام - گسترش آثار علمی، ادبی و هنری دانش پژوهان حوزه به زبان بین المللی جهان اسلام با تاکید بر رویکردهای نوگرایانه و نیاز محور - ایجاد شبکه‌ای کارا و همگرا از استعدادهای جوان پژوهشی و تبلیغی حوزه 5-5 حلقة زبان انگلیسی؛ - تربیت مبلغان نوآمد از میان دانش پژوهان مستعد حوزوی مسلط بر زبان‌های بین المللی - حفظ، ارتقا و روزآمد‌سازی دانش و مهارت زبانی دانش آموختگان حوزوی زبان‌های بین المللی، از طریق تبادل آزاد زبانی و فضای کارگاهی - تقویت ارتباط درونی زبان آموختگان حوزه و همکاری بیرونی با سایر مراکز علمی و فرهنگی

6) نشست‌های تخصصی سبک زندگی زن مسلمان؛ - سبک زندگی در آینه قرآن - سبک زندگی حسینی - واکاوی مفهوم سبک زندگی - خودسازی در سبک زندگی حسینی - رشد مهارت تفکر خلاق در کودکان - نقش بازی در تربیت کودک - راه کارهای نهادینه ـ‌ ‌سازی فرهنگ عفاف و حیا در کودک و نوجوان - شاخصه‌های مدگرایی سالم - روانشناسی روابط همسران - مسئولیت حکومت در امر حجاب - الزام قانونی و قضایی بانوان به حجاب - روانشناسی روابط همسران - شاخصه‌های مدگرایی سالم - راهکارهای نهادینه‌سازی فرهنگ عفاف و حیا در کودک و نوجوان - نقش بازی در تربیت کودک - رشد مهارت تفکر خلاق در کودکان - سبک زندگی در آیینه قرآن - خانواده، هویت و سواد رسانه ای - نقش تغذیه در تربیت کودک - خانواده و چالشهای معنوی فرزندان - خانواده و تعمیق فرهنگ نماز

7) تولید مجلات الکترونیکی در موضوعات ذیل: - صداقت در خانواده؛ - نقش والدین در مصرف فرهنگی خانواده - مطالعات تحکیم خانواده

دوره های آموزشی کاربردی :

دوره کاربردی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

دوره کاربردی ادبیات داستانی

دوره کاربردی مربیگری کودک و نوجوان

دوره هاي آموزشي زبان و ارتباطات :

دوره پیشرفته زبان عربی و ارتباطات اسلامی در 3 گرایش تبلیغ، پژوهش و ترجمه

دوره پیشرفته زبان انگلیسی و ارتباطات اسلامی در 2 گرایش تبلیغ و ترجمه

دوره آموزشی پایه عربی معاصر

دوره آموزشی پایه زبان انگلیسی