اداره آمــــــوزش

[cycloneslider id=”edareamozesh”]

برای دانشکده‌ای پویا و حوزه‌ای توانمند، تنها حضور استادان و شاگردانی مشتاق و جوینده بسنده نیست. باید در کنار این دو رکن مهم، حلقه‌ای میانی نقش بیافریند که مایه امید و اعتماد استاد و شاگرد باشد. اداره امور آموزشی در معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامی، چنین جایگاهی دارد. اداره امور آموزشی، پایگاه نیازسنجی، برنامه‌ریزی، ارتباطات و نظارت آموزشی است که نگهداری، انتقال و ارزیابی اطلاعات استادان و دانش‌پژوهان همۀ گروه‌های معاونت آموزش نیز بر عهده آن است.

هماهنگ‌سازی دوره‌های آموزشی، نیاز به پیش‌بینی‌ها و برآوردهای چندسویه‌ای دارد که با گذراندن عرصه های آزمون و خطا، ادارۀ امور آموزشی را به مرز شایسته ای از تجربه‌های مدیریتی رسانده است.

دانش‌پژوهی که پذیرفته می‌شود و در کلاس حضور می‌یابد، استادی که وقت خویش را به دفتر تبلیغات اختصاص می‌دهد، نمره‌ها، فعالیت‌های کلاسی، تجهیزات کمک‌آموزشی، ارایه خدمات به دانش‌پژوهان و ده‌ها فعالیت دیگر، اهمیت ادارۀ امور آموزشی را در پیش‌ برد اهداف گوناگون دفتر تبلیغات اسلامی نمایان می‌سازد.

در برابر این وظایف، «پاسخ‌گویی» و «انتقادپذیری» ادارۀ آموزش، میزان شفافیت و شتاب آموزشی معاونت را آشکار می‌کند. بسیاری امید می‌رود، این اداره با بررسی مقایسه‌ای نظام‌ها و مراکز آموزشی گوناگون، به موفقیتی فراتر و بلوغی چشم‌گیرتر دست یابد.

این اداره شامل قسمت های ذیل می‌باشد:

رئيس اداره آموزش:

1. نظارت بر روند برنامه ریزی امور مربوط به آزمونهاي ورودي و پذيرش و فارغ‌التحصيلي بر اساس برنامه های مصوب.

2. بررسي و پيگيري نيازها، امكانات و تجهيزات لازم جهت اجرای مناسب امور مربوط به آزمونهاي ورودي و پذيرش و فارغ‌التحصيلي.

3. ارتباط با مدیران مراكز آموزشی به منظور آگاهی از برنامه‌های پیشنهادی و اجرایی آنها.

4. پیگیری و نظارت بر حسن برگزاری آزمون‌های ورودی و پذیرش (انجام امور مربوط به دريافت سؤالات از اساتيد، ارسال جهت تصحيح، اعلام نمرات، صدورکارنامه و …) و انجام اقدامات حفاظتي در مواقع برگزاری آزمون‌ها و جلسات امتحانات، قرنطینه آزمون ها و… تشخيص موارد مربوط به تخلفات آزمون و پیگیری آن تا حصول نتیجه

5. پیگیری اجرای قوانین و مقررات و آیین نامه‌های آموزشی و دانش پژوهی و بررسی وجلوگیری از تخلفات احتمالی

6. مدیریت، تکمیل و ارتقاء اتوماسیون آموزشی و رفع نواقص احتمالی متناسب با درخواست‌ها و نیازهای مراکز آموزشی

7. برنامه ریزی، طراحی و ایجاد بانک‌های اطلاعات از سؤالات امتحانات آزمون‌های ورودی و به روز رسانی و روزآمد نمودن آن و انجام کارشناسی مربوط به آزمون ها از قبیل طراحی بانک سئوالات، اعتبارسنجی سئوالات، پایایی سنجی سئوالات و…..

8. پاسخگويي به شکایات و اعتراضات دانش پژوهان و تلاش درجهت رفع نواقص احتمالی

9. پیگیری و نظارت بر روند صدور كارت آزمون‌های ورودی، کارت موقت و دائم دانش پژوهی

10.پیگیری و نظارت بر انجام كليه‌ي امور مربوط به امور پایان‌نامه‌ها

11.پیگیری و نظارت بر انجام كليه‌ي امور مربوط به فارغ‌التحصيلی دانش‌پژوهان دوره‌ها اعم از صدور گواهی موقت و نهایی دانش آموختگان دوره‌های آموزشی، صدور مدرك تحصيلي و بررسي واحدهاي گذرانده ‌شده، تطبیق واحد، تسويه‌ حساب و غيره

12.پیگیری و نظارت بر تنظيم تقويم آموزشي و ابلاغ به مراكز آموزشي و ثبت آن در اتوماسیون آموزشی

13.تلاش در جهت ايجاد و استقرار سيستم بايگاني،‌ حفظ و نگهداري پرونده‌هاي دانش‌پژوهان، تنظیم و نگهداری اطلاعات و مدارک تحصیلی و تشکیل پرونده برای آنها و نظارت بر حسن اجرای امور بایگانی

14. برنامه‌ریزی، پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه‌های فرهنگی تربیتی

كارشناسی پذيرش و سنجش:

1. طراحی، پیگیری و اجرای امور برگزاری آزمون‌های ورودی جنبش علمی

2. طراحي و تنظيم دفترچه راهنماي پذيرش متناسب با دوره‌هاي قابل برگزاري در هر سال تحصيلي

3. طراحی، راه اندازي، تکمیل و بروز رسانی بانک سؤالات استاندارد آزمون‌های ورودی

4. پیگیری، تهیه و تدوین دفترچه سؤالات آزمون

5. طراحی و پیگیری فرايند اطلاع‌رسانی مناسب، ثبت نام درآزمون، صدور كارت‌آزمون‌های‌ورودی، برگزاری آزمون کتبی، برنامه‌ریزی، دعوت و برگزاری مصاحبه‌ و …

6. پیگیری و انجام اقدامات حفاظتي به هنگام برگزاری آزمون‌ها

7. پاسخگویی مناسب به مراجعات حضوری و تلفنی و اینترنتی و اعتراضات دانش پژوهان در مورد برگزاری جنبش علمی حوزه

8. طراحی، پیگیری و اجرای امور پذیرش دوره‌های آموزشی جنبش علمی

9. پیگیری و انجام امور مربوط ثبت نام قطعي، تشكيل پرونده، صدور كارت و …

10. پیگیری و انجام امور مربوط به ثبت و اعلام نتایج آزمون‌های ورودی (کتبی، شفاهی و مصاحبه)
برنامه‌ریزی و برگزاری همایش و نشست‌های تخصصی ورودی‌های جدید

کارشناسی امور اساتید :

1. پاسخگویی مطلوب به مراجعات حضوری و تلفنی اساتید و ارائة اطلاعات عمومی از دوره‌های آموزشی مطابق با نياز و درخواست آنها

2. تنظيم و تكميل پروندة اساتید در قالب فرم‌های مربوطه

3. طبقه‌بندی پرونده‌هاي تكميلي اساتید و تنظيم ليست محتويات پرونده‌ها

4. بروز‌رسانی هر ساله دستورالعمل پرداخت حق‌التدریس اساتید مطابق با ضوابط و مقررات وزارت علوم و حوزه‌های علمیه سراسر کشور و پیگیری تصویب آن

5. تجمیع و تنظيم گزارش ساعات كار اساتيد بر اساس گزارش‌های مراکز آموزشی اداره کل

6. محاسبه دقیق حق‌التدریس اساتید برابر با دستورالعمل پرداخت حق‌التدریس و پیگیری واریز حق‌التدریس‌ها به حساب اساتید

7. ارایه گزارش‌های منظم از میزان کارکرد و پرداختی حق‌التدریس اساتید به ایشان به صورت مکتوب و یا سیستمی

8. پیگیری امور مربوط به ارزشیابی اساتید و تجزیه و تحلیل آن به صورت گزارش‌های تحلیلی در هر نیمسال

9. بررسی و معرفی اساتیدی که بر اساس آیین نامه اساتید و ارزشیابی‌های انجام شده دارای شرایط تدریس نمی‌باشند در هر نیمسال به صورت محرمانه به مافوق

10. بررسی و معرفی اساتید برگزیده و برتر در هر سال تحصیلی مطابق با آیین نامه‌های مصوب

11. برنامه‌ریزی و پیگیری امور مرتبط با شناسایی، سنجش، جذب و آماده‌سازی اساتید جدید جهت تدریس در دوره‌های آموزشی

12. تلاش در جهت توانمندسازی اساتید در استفاده از تکنولوژی‌ها و روش‌های تدریس نوین جهت افزایش یادگیری دانش‌پژوهان

13. برنامه‌ريزي و برگزاري برنامه‌هاي ويژه اساتيد از قبيل؛ برگزاري مراسم تقدير از اساتيد، برگزاری کارگاه‌های مهارت‌افزایی اساتید و ….

14. پیگیری و انجام امور مربوط به صدور معرفي‌نامه‌ها، گواهی‌های مورد نياز و ساير مكاتبات مربوط به اساتید

کارشناسی خدمات آموزشی:

1. مدیریت و بروزرسانی اتوماسیون آموزشی

2. ثبت و اعمال مقررات آموزشی در نرم‌افزار آموزشی و ثبت دروس متناسب با سرفصل‌های مصوب در نر‌م‌افزار آموزشی

3. تنظیم و ثبت تقويم آموزشي در اتوماسیون آموزشی و نظارت بر تنظيم برنامه‌هاي هفتگي و امتحاني دروس دوره‌هاي آموزشی در آن

4. صدور گواهی مرخصی تحصیلی، حكم انصراف از تحصيل، حكم اخراج دانش پژوهان در چارچوب ضوابط و مقررات

5.پیگیری و کنترل لیست پرداخت تسهیلات و کمک هزینه تحصیلی به دانش‌پژوهان

کارشناسی امور فرهنگی و تربیتی – برادران:

1. برنامه‌ريزي، پیگیری و انجام اطلاع‌رسانی فرهنگی تربیتی ديني

2. برنامه‌ريزي جهت تشكيل جلسات فرهنگی تربیتی در طول ايام سال و در مناسبتهاي مختلف

3. شناسايي مراكز فرهنگی و تربیتی در سطح استان جهت استفاده از امكانات آنها به منظور توسعه فعاليتها

4. برنامه‌ريزي جهت برگزاري سمينارها و اردوهاي فرهنگی، تربیتی و همايش‌ها و گردهمايي‌هاي فرهنگی

5. ارائه راهكار و طرحهاي لازم به منظور رفع مشكلات دانش‌پژوهان و برقراري ارتباط مستمر با آنها

6. ارائه برنامه‌هاي لازم به منظور دستيابي به آخرين اخبار و رويدادهاي فرهنگي كشور .

7. ارائه پيشنهادهای لازم به منظور تقويت انگيزه‌هاي دانش‌پژوهان به منظور حضور بيشتر در فعاليتهاي فرهنگي

8. ارائه طرحهاي نوين و ابتكاري در جهت چگونگي توليد محصولات فرهنگی و تربیتی متناسب با نیاز طلاب و دانش‌پژوهان

9. هماهنگي برنامه‌ها و پيشنهادهای لازم به منظور همكاري و تعامل سازنده با سازمانها و مراكز فرهنگی

کارشناسی امور فرهنگی و تربیتی – خواهران:

1. برنامه‌ريزي، پیگیری و انجام اطلاع‌رسانی فرهنگی تربیتی ديني

2. برنامه‌ريزي جهت تشكيل جلسات فرهنگی تربیتی در طول ايام سال و در مناسبتهاي مختلف

3. شناسايي مراكز فرهنگی و تربیتی در سطح استان جهت استفاده از امكانات آنها به منظور توسعه فعاليتها

4. برنامه‌ريزي جهت برگزاري سمينارها و اردوهاي فرهنگی، تربیتی و همايش‌ها و گردهمايي‌هاي فرهنگی

5. ارائه راهكار و طرحهاي لازم به منظور رفع مشكلات دانش‌پژوهان و برقراري ارتباط مستمر با آنها

6. ارائه برنامه‌هاي لازم به منظور دستيابي به آخرين اخبار و رويدادهاي فرهنگي كشور .

7. ارائه پيشنهادهای لازم به منظور تقويت انگيزه‌هاي دانش‌پژوهان به منظور حضور بيشتر در فعاليتهاي فرهنگي

8. ارائه طرحهاي نوين و ابتكاري در جهت چگونگي توليد محصولات فرهنگی و تربیتی متناسب با نیاز طلاب و دانش‌پژوهان
هماهنگي برنامه‌ها و پيشنهادهای لازم به منظور همكاري و تعامل سازنده با سازمانها و مراكز فرهنگی

کارشناسی امور پایان‌نامه‌ها:

1. ايجاد و اداره پايگاه اطلاعاتي پايان‌نامه‌ها به صورت کاغذی و الکترونيکي

2. انجام امور اجرايي مربوط به پايان‌نامه‌ها

3. تهيه آمار و اطلاعات و گزارش‌هاي مورد نياز جهت ارائه به مافوق

4. پاسخگويي به دانش‌پژوهان و ارائه راهنمايي‌هاي لازم به آنها در خصوص فرآيند اجرايي پايان‌نامه

5. مشارکت در تدوين آيين‌نامه پيشنهادي حمايت از پايان‌نامه‌هاي دانش‌پژوهی

6.برگزاری جلسسات توجیهی و کارگاه‌های آموزشی مرتبط با تدوین پایان‌نامه برای دانش‌پژوهان

7.پیگیری فرایند تصویب موضوع پایان‌نامه‌های دانش‌پژوهان در شوراهای علمی گروه‌های آموزشی

8.دريافت گزارشهاي سه ماهه دانش‌پژوهان و بررسي آنها از نظر محتوا، تاريخ ارسال، تأييد استادان راهنما، مشاور و مديريت گروه و اعمال تغييرات احتمالي در روند تحقيق با عنايت به ضوابط و مقررات پژوهشي پایان‌نامه‌ها

9. بررسي پايان‌نامه‌ها و تطبيق آنها با راهنماي نگارش پايان‌نامه بدليل انطباق شكلي پايان‌نامه با مقررات پژوهشي و ارسال فرم ارزيابي پايان‌نامه براي اساتید ناقد معرفي شده از سوي گروه

10. ایجاد بانک اطلاعات موضوعات و طرح‌نامه‌های پایان نامه‌ها، اساتید راهنما و مشاور و …

11.صدور حكم براي دانش‌پژوهان، استاد راهنما و مشاور بعد از تصويب پايان‌نامه

12.صدور معرفي‌نامه براي دانش‌پژوهان جهت انجام كارهاي تحقيقاتي در سازمانها و مراکز علمی‌- فرهنگی و …

13.اعلام تصويب و هرگونه تغيير در حين انجام تحقيق به مرکز و گروه آموزشی مربوطه

14.صدور دعوتنامه براي اساتيد راهنما و مشاور و ناقد جهت شركت در جلسة دفاعیه

15.صدور گواهي دفاع پايان‌نامه و رساله بعد از دفاع براي اساتيد راهنما و مشاور

16.تنظیم وقت جلسه دفاعیه و انجام هماهنگی‌های لازم با اساتید راهنما، مشاور و ناقد

17.تهيه صورتجلسه دفاعیه

18.حضور در جلسات دفاعیه و تنظیم صورتجلسه‌های مرتبط

کارشناسی امور دانش‌آموختگی:

1. طراحی بازنگري، اصلاح و بروز رساني  فرايند فارغ‌التحصيلي دانش آموختگان

2. انجام فعاليت‌هاي اداري و پاسخگويي به دانش آموختگان در ارتباط با مدارج آنها

3. انجام امور مربوط به صدور گواهي و ساير مكاتبات مربوط به فارغ‌التحصيلي دانش‌آموختگان

4. صدور حكم انصراف از تحصيل براساس تقاضاي دانش پژوهان

5. صدور حكم اخراج دانش پژوهان در صورت اتمام سنوات تحصيل ، عدم مراجعه براي انتخاب واحد

6. صدور حكم لغو قبولي پذيرفته شدگان در صورت عدم ثبت نام در موعد مقرر

7. بررسي پرونده‌ها و پاسخگويي به متقاضيان صدور دانشنامه پايان تحصيلات و اعلام مدارک مورد نياز، با در نظر گرفتن مفاد بخشنامه هاي مربوطه

8. ارسال تأئيديه فارغ التحصيلي به دانشگاهها و مراكز دولتي

9. حفظ و نگهداري سوابق فارغ‌التحصيلي دانش‌آموختگان

10. انجام امور فارغ‌التحصيلان طبق مقررات براي مقاطع مختلف

11. تلاش در جهت ارتقاء سطح کمی وکیفی امور مربوط به فارغ‌التحصيلي دانش آموختگان

12. بررسی و تعیین واحدهای درسی باقی‌مانده دانش‌پژوهان در نیمسال پنجم تحصیلی ایشان و اعلام به مراکز آموزشی جهت تعیین تکلیف

13. پیگیری تکمیل پرونده و مدارک دانش‌پژوهان و ارسال آن به مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان برای صدور مدرک رسمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی : *