خانه - خدمات اداره کل آموزش - حلقه ها - حلقۀ داستان خواهران

حلقۀ داستان خواهران

[WPSM_AC id=2809]

حلقه تبلیغی ادبیات داستانی با رویکرد نگارش، نقد و تحلیل آثار ادبی مکتوب به تربیت مبلغان و محققان اهل قلم درفضای هنر و ادبیات دینی از سال ۸۹ تاکنون پرداخته است. این حلقه از خواهران اهل قلم و علاقمندان به عرصه ادب و هنر در راستای تکمیل ظرفیت عضو می پذیرد.

مزایا:

  • بهره مندی ازحضور علمی اساتید برجسته داستان نویسی
  • انتشار آثار اعضا
  • برگزاری کارگاه های آموزشی
  • تخصیص حق التالیف به آثاراعضا

 

زمان مصاحبه متعاقبا اعلام خواهد شد.