خانه - اخبار - برگزاری آزمون تعیین سطح مهارتهای چهارگانه زبان انگلیسی دبیرستان معارف اسلامی امام رضا ازسوی گروه فرهنگ و ارتباطات اسلامی

برگزاری آزمون تعیین سطح مهارتهای چهارگانه زبان انگلیسی دبیرستان معارف اسلامی امام رضا ازسوی گروه فرهنگ و ارتباطات اسلامی

شبکه معالم ـ  آزمون تعیین سطح مهارتهای چهارگانه زبان انگلیسی دبیرستان معارف اسلامی امام رضا (ع) توسط گروه آموزشی فرهنگ و ارتباطات اسلامی مرکز آخوند خراسانی برگزار شد.

به گزارش شبکه معالم،  تفاهم نامه بین دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و دبیرستان معارف اسلامی امام رضا بنا به درخواست این دبیرستان معارف اسلامی امام رضا منعقد و  مهارتهای چهارگانه زبان انگلیسی این مدرسه طبق برنامه در سال تحصیلی ۹۸ به عهده گروه فرهنگ و ارتباطات اسلامی مرکز تخصصی آخوند خراسانی می باشد.

در این تفاهم همکاری مشترک، گروه فرهنگ و ارتباطات، برنامه ریزی درسی و تامین اساتید و نظارت بر برگزاری دوره را بعهده دارد. در گام اول ۱۰۷ دانش آموز دوره دوم دبیرستان تعیین سطح شدند.

از ویژگی های متمایز این دوره استفاده از منبع آموزشی بومی با استاندارهای روز دنیا می باشد.

پاسخی بگذارید