خانه - اخبار - برنامه زمانبندی کلاس های اعضای هیئت علمی آموزش در مراکز علمی مشهد

برنامه زمانبندی کلاس های اعضای هیئت علمی آموزش در مراکز علمی مشهد

شبکه معالم ـ  برنامه کلاس های اعضای هیئت علمی اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار شبکه معالم، برنامه زمانبندی کلاس های هشت نفر از اعضای هیئت علمی اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در مراکز حوزوی و دانشگاهی شهر مشهد اعلام شد.

برنامه کلاس ها به ترتیب حروف الفبایی در ذیل آمده است:

حجت الاسلام و المسلمین مجتبی الهی خراسانی

کفایة الاصول /  مدرسه عالی نواب /  7:30 تا 8:30 شنبه تا چهارشنبه

تعارض الادله / مدرسه‌علمیه‌آیت‌الله‌خویی(ره) / 9 تا 10 شنبه تا چهارشنبه

تاریخ تطور فقه و اصول / مدرسه علمیه عالی نواب / 16 تا 17:30 سه شنبه

مدخل فقه مقارن / مرکز تخصصی آخوند خراسانی / 16 تا 17:30 شنبه و چهارشنبه

حجت الاسلام و المسلمین علی رحمانی

سبک شناسی جوامع حدیثی شیعه / مرکز تخصصی آخوند خراسانی / 18 تا 19:30 شنبه

حدیث پژوهی خاورشناسان / مرکز تخصصی آخوند خراسانی / 16 تا 17:30 یکشنبه

اصول فقه تخصصی / مرکز تخصصی آخوند خراسانی / 15 تا 16:30 شنبه تا چهارشنبه

حجت الاسلام و المسلمین علی رضایی تهرانی

نهایة الحکمه / مرکز تخصصی آخوند خراسانی / 16 تا 17:30 شنبه و دوشنبه و 18 شنبه

عرفان اسلامی / دانشگاه شهید مطهری خواهران / 8 تا 10 چهارشنبه

فلسفه صدرایی(مشاعرالحکمه) / دانشگاه شهید مطهری خواهران / 10 تا 12 چهارشنبه

حجت الاسلام و المسلمین محمدحسن ربانی‌بیرجندی

مکاسب / مدرسه عالی نواب / 9 تا 10 شنبه تا چهارشنبه

سبک شناسی جوامع حدیثی اهل سنت / مرکز تخصصی آخوند خراسانی / 16 تا 17:30 چهارشنبه

فقه تخصصی5(روایات فقهی) / مرکز تخصصی آخوند خراسانی / 16 تا 17:30 شنبه و دوشنبه /  18 تا 19:30 چهارشنبه

مقارنه احادیث امامیه و اهل سنت در فقه(حدیث‌شناسی فقهی مقارن) / مرکز تخصصی آخوند خراسانی / 18 تا 19:30 شنبه و دوشنبه

رجال و تفسیر / مدرسه امام صادق علیه السلام / 10 تا 11 دوشنبه و چهارشنبه

فقه مقارن / دانشگاه علوم اسلامی رضوی / 16 تا 17:30 سه شنبه

درایةالحدیث / مرکز فقهی ائمه اطهار / 9 تا 10 پنجشنبه

تفسیر آیات الاحکام / مدرسه فقاهت / 7 تا 8 پنشجنبه

رجال تطبیقی / مدرسه فقاهت / 8 تا 9 پنجشنبه

رجال تطبیقی / مرکز فرق و مذاهب اسلامی / 15 تا 16:30 یکشنبه

اصول و روش تحقیق و پژوهش / مدرسه عباسقلی خان / 14 تا 15:30 سه شنبه

آقای سید محمد تقی شوشتری

آیات الاحکام / مرکز تخصصی آخوند خراسانی / 16 تا 17:30 دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه

حجت الاسلام و المسلمین سید علی طالقانی

منطق(اشارات) / مرکز تخصصی آخوند خراسانی / 18 تا 19:30 دوشنبه

روش شناسی فلسفه / مرکز تخصصی آخوند خراسانی / 14:15 تا 15:45 شنبه

روش شناسی کلام مقارن / مرکز تخصصی آخوند خراسانی / 14:15 تا 15:45 دوشنبه

درک متون انگلیسی با تأکیدبر حدیث پژوهی / مرکز تخصصی آخوند خراسانی / 18 تا 19:30 شنبه و 16 تا 17:30 چهارشنبه

حجت الاسلام و المسلمین جعفر مرادی

کلام اسلامی / مرکز تخصصی آخوند خراسانی / 16 تا 17:30 دوشنبه و 18 تا 19:30 چهارشنبه

حجت الاسلام و المسلمین محمد نوروزی

تفسیر مقارن / جامعة المصطفی العالمیة(ص) / 14 تا 16 چهارشنبه

شروط العوضین / مکاسب / مرکز تخصصی آخوند خراسانی / 8 تا 9 شنبه تا چهارشنبه

نظام تربیتی اسلام / مرکز شیخ بهایی / 18 تا 20 سه شنبه

مبانی تعلیم و تربیت / مرکز شیخ بهایی / 14 تا 16 و 16 تا 18 شنبه

الشک / مدرسه علمیه امام حسین(ع) / 7 تا 8 هر روز

الحلقة الثالثة (الاصول‌العملیة) / جامعة المصطفی العالمیة(ص) / 14 تا 16 سه‌شنبه

جواهرالکلام؛ کتاب قضاء / جامعةالمصطفی العالمیة(ص) / ‌ 14تا 16یک‌شنبه،  7:30 تا 9 پنج‌شنبه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی : *