آخرین خبرها

اهداف و راهبردها

اهداف و راهبردها

بیانیه مأموریت دفتر تبلیغات اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی نهادی حوزوی انقلابی، تبلیغی و علمی است که با ایفای نقش واسط فعال میان حوزه‌های علمیه با نیازهای دینی مردم و نظام اسلامی به تبیین و گسترش باور، بینش و ارزش‌های اسلامی و انقلابی و تعمیق و توسعه دانش و معرفت اسلامی …

بیشتر بخوانید »

کارنامه تلاش

خرداد, ۱۳۹۸

 • ۱ خرداد

  ۱۳۸۴ به بعد: دوره انسجام و تحول(جنبش علمی حوزه)

  رویکردها و سیاست‌ها – برنامه‌ریزی استراتژیک دربردارنده پنج عرصه راهبردی با نام جبنش علمی حوزه – تثبیت و رسمیت‌ ساختار تشکیلاتی و گروههای آموزشی مبتنی برطبقه‌بندی علوم اسلامی و انسانی – توسعه ظرفیت انسانی حوزه علمیه در قلمرو تحقیقات ژرف‌نگر و تبلیغات نوآمد اسلامی – تقویت رویکردهای نظام‌مند، مقایسه‌ای، بین‌رشته‌ای …

  بیشتر بخوانید »
 • ۱ خرداد

  ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳: دوره رشد و گسترش

  رویکردها و سیاست‌ها – تقویت عنصر برنامه‌ریزی و کارشناسی با تصمیم سازی مشارکتی‎ – گسترش برنامه‌ها و روشهای آموزشی در قالب‌های: مشاوره، نشریات آموزشی ـ ترویجی، نشست‌های علمی و آموزشی – تنوع‌بخشی و توسعه آموزش‌های بلندمدت و نیمه‌تخصصی – توجه به نیازهای آموزشی متنوع و ترکیبی حوزه – بهینه سازی …

  بیشتر بخوانید »

اردیبهشت, ۱۳۹۸

 • ۳۱ اردیبهشت

  ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵: دوره تأسیس و پویایی

  رویکردها و سیاست‌ها – گسترش نگاه حوزویان به علوم انسانی – جبران کاستی آموزشی حوزه در مهارت‌های زبانی پایه – توجه به آموزش‌های کوتاه‌مدت ضروری حوزه – به روز رسانی اطلاعات علمی و اجتماعی حوزویان و طرح موضوعات کاربردیساختار تشکیلاتی – مسئول واحد آموزش – دفتر آموزش – بخش ارتباط …

  بیشتر بخوانید »